RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK21
Klavírní duo
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
23. ledna 1997 v 19.30 h
Hanuš Bartoň – klavír
Jana Macharáčková – klavír

  Program:  
Jan Ladislav Dusík (1760–1812) – Velká sonáta op. 48 pro čtyřruční klavír (Allegro, Larghetto affettuoso e non troppo lento, intermezzo, Rondo-allegretto moderato)
Franz Schubert (1797–1826) – Fantazie f moll op. 103 pro čtyřruční klavír
Hanuš Bartoň (1960) – Tři fantastické tance pro čtyřruční klavír (Tempo di valse, Allegro, Moderato assai,Allegro vivo)

  Přestávka  
Antonín Dvořák (1841–1904) – Ze Šumavy (cyklus skladeb) (Na přástkách, U Černého jezera, Noc Filipojakubská, Na čekání, Klid, Z bouřlivých dob)

Jana Macharáčková (1961)
     vystudovala pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění ve třídě Prof. Valentiny Kameníkové. Je laureátkou řady soutěží (Virtuosi per musica di pianoforte, Concertino Praga, Smetanovské, Interpretační soutěže Ministerstva kultury). Vystupovala na řadě festivalů (Smetanova Litomyšl, Talentinum), koncertovala s řadou symfonických orchestrů. Kromě domácích pódií vystupovala v Německu, Rakousku, Rusku, Anglii, Francii, Bulharsku, Rumunsku, Španělsku a na Kubě. Uskutečnila mnoho nahrávek pro český a rakouský rozhlas. Vedle sólistické činnosti se již od dob studií stejně intenzivně věnuje komorní hře.
     Jana Macharáčková se zúčastnila mistrovských kurzů ve Weimaru u R. Kerera a v italské Sieně u R. Buchbindera. Na pozvání slavného mozartovského interpreta Paula Badury - Skody absolvovala semestr postgraduálního studia v jeho třídě na vysoké škole ve Vídni. 1984–1991 působila v trvalém úvazku jako sólistka Filharmonie B. Martinů ve Zlíně. Působila rovněž několik let pedagogicky v Rakousku. V současné době se vedle koncertní činnosti věnuje také pedagogické na pražské konzervatoři.
     
Hunuš Bartoň (1960)
     vystudoval pražskou konzervatoř v oboru skladba ve třídě prof. Ilji Hurníka a klavír u prof. Emila Leichnera. Ve studiu pokračoval na AMU v Praze ve stejných oborech (Prof. Jiří Pauer – skladba, Prof. Jan Panenka – klavír). Své odborné vzdělání doplnil aspiranturou na katedře skladby AMU pod vedením Prof. Svatopluka Havelky. V současnosti působí jako odborný asistent na katedře skladby AMU. Zúčastnil se také různých zahraničních kurzů a stáží (např. skladatelský kurz v italské Sieně vedený Prof. Franco Donatonim).
     Jako skladatel se věnuje především instrumentální tvorbě. Je autorem řady komorních i orchestrálních skladeb prováděných u nás i v zahraničí. Z poslední doby jsou to např. Hudba pro velký orchestr, Dvojkoncert pro housle, violu a smyčce, Sonáta č.2 pro housle a klavír nebo „Kvintet - koncert“ pro klarinet a smyčcové kvarteto. Ze skladeb vokálně instrumentálních lze zmínit hudební složku představení „Golem“ uváděného pražským Palácem kultury a převzatého Českou televizí. Je autorem scénické hudby k řadě činoherních představení.
     Interpretačně působí jako člen souboru „Ars cameralis“, s nímž se věnuje středověké (historické nástroje) a soudobé hudbě. Zaměřuje se často na interpretaci hudby 20. století jako sólista a komorní hráč. Premiéroval své Koncertino pro klavír a orchestr nebo skladbu Svatopluka Havelky „Parenéze“. Se svou ženou Janou Macharáčkovou hraje v klavírním duu. S houslistou Jaroslavem Svěceným se věnuje českému repertoáru pro housle a klavír.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie.
     Vstupné 50 Kč (studenti 40 Kč)