RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK17
Ars Cameralis
středověké Vánoce v Evropě
Rabasova galerie v Rakovníku
nadace Český hudební fond
Heroldova síň
18. prosince 1997 v 19.30 h
umělecký vedoucí a realizace skladeb Lukáš Matoušek
Oldřiška Musilová – mezzosoprán
Milan Langer – varhanní portativ, středověký cimbál
Lukáš Matoušek – flétny, jednoručky, kamzičí roh, šalmaj, krumhorny, gotická harfa
Jiří Richter – fidula, rybebka, citola

     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie (vstupné 50 Kč, studenti 40 Kč)