RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK18
Kocianovo kvarteto
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
29. ledna 1998 v 19.30 h
Pavel Hůla – 1. housle
Jan Odstrčil – 2. housle
Zbyněk Paďourek – viola
Václav Bernášek – violoncello

  Program:  
Franz Schubert (1797–1828) – Kvartetní věta c moll, op. posth. (Allegro assai)
Eduard Lallo (1823–1892) – Smyčcový kvartet Es dur, op. 45 (Allegro vivo, Andante non troppo, Scherzo. Vivace, Finale. Appassionato)

  Přestávka  
W. A. Mozart (1756–1791) – Smyčcový kvartet D dur, KV 499 (Allegretto, Menuetto. Alegretto, Adagio, Allegro)

     Nová vlna mladých koncertních souborů na začátku sedmdesátých let byla další fází dlouholeté, světově proslulé tradice české kvartetní hry, kterou koncem minulého století založilo České kvarteto. Stalo se zvykem, že generační výměna v české hudební sféře je plynulá, že učitelé odevzdávají své umělecké zkušenosti svým žákům bez pocitu rivality, ale naopak se snahou udržet vysokou úroveň kvartetní interpretace i v příštích generacích a postarat se o své následovníky.
     Kocianovo kvarteto vstoupilo do života právě v takovém okamžiku, kdy nastával čas nástupu mladých sil. V letních měsících roku 1972 se ustavilo jako Nové smyčcové kvarteto a formovalo se za vedení prof. Antonína Kohouta, člena Smetanova kvarteta, které tehdy bylo na vrcholu svých uměleckých sil.
     V roce 1975 se soubor představil s novým primáriem a se jménem houslového virtuosa a pedagoga Jaroslava Kociana (1883–1950) ve svém názvu. V současné době hraje Kocianovo kvarteto ve složení: primarius Pavel Hůla (1952), na Akademii múzických umění v Praze žák prof. Hlouňové, dvojnásobný vítěz Kocianovy houslové soutěže, laureát rozhlasové soutěže Concertino Praga, sólista s mezinárodními ambicemi, sekundista Jan Odstrčil (1944), absolvent Akademie múzických umění v Praze, kde studoval u prof. Jiřího Nováka, primária Smetanova kvarteta, do roku 1979 člen symf. orchestru FOK, violista Zbyněk Paďourek (1966) posluchač prof. J. Motlíka na Akademii múzických umění v Praze, do roku 1993 člen Českého Noneta, violoncellista Vaclav Bernášek (1944), laureát mezinárodní soutěže ve Vídni v roce 1967, na Akademii múzických umění v Praze absolvent ve třídě prof. K. P. a M. Sádlo, do roku 1980 koncertní mistr symfonického orchestru FOK Praha.
     Umělecká kariéra kvarteta byla strmá. Rychle proniklo na domácí pódia, do programů festivalu Pražské jaro, do koncertních cyklů České filharmonie a Českého spolku pro komorní hudbu (v roce 1981 získalo uměleckou cenu této instituce) a stále více uplatňovalo své umění v zahraničí – v SRN, Francii, Švýcarsku, Španělsku, Itálii, Rusku, Finsku, Dánsku, Belgii, Anglii, Rakousku, Jugoslávii, Polsku, Maďarsku, Islandu, Brazílii, USA, a Japonsku. Postavení Kocianova kvarteta v české hudební kultuře bylo v roce 1979 natolik stabilizované, že se jeho členové mohli věnovat komorní hře profesionálně, bez úvazku v orchestru, jak tomu bylo až doposud. Byli organizačně přičleněni k Severočeské státní filharmonii v Teplicích a v létech 1987–90 působili ve svazku České filharmonie, kde získali příznivé podmínky pro samostatnou koncertní činnost. Od roku 1991 jsou členy koncertní agentury ARDO.
     Repertoárově se Kocianovo kvarteto zaměřuje na základní klasická díla kvartetní tvorby (nahrávka Mozartových vrcholných kvartetů pro film Nippon Columbia, Brahmsových komorních děl pro tutéž firmu a nahrávka šesti smyčcových kvartetů op. 20 „Sluneční“ J. Haydna z roku 1992 pro německou firmu Orfeo). Zvláštní pozornost věnuje ansámbl české tvorbě, a to jak dílům národních klasiků Smetany a Dvořáka, tak i tvůrcům našeho století – Janáčkovi, Martinů. Zvláště se zaměřuje na systematickou interpretaci nových děl, z nichž mnohé uvedl v premiéře, např. díla Ivany Loudové, Věroslava Neumanna, Vladimíra Tichého, Ivana Kašlíka, Alexie Frieda.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie
     Vstupné Kč 60,– (studenti Kč 50,–)