RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK16
Žofie Vokálková a Adam Hanzl
Rabasova galerie v Rakovníku
Nadace Český hudební fond
Heroldova síň
12. února 1998 v 19.30 h
Žofie Vokálková – flétna
Adam Hanzl – akordeon

  Program:  
D. Scarlatti – Sonáta C dur, Sonáta f moll
J. S. Bach – Chaconne d moll
A. Vivaldi – Zima
V. Trojan – Zřícená katedrála
R. Wurthner – La Campanella

  Přestávka  
S. Prokofjev – Sonáta č. 2, op. 94 (Moderato, Scherzo, Andante, Allegro con brio)

Žofie Vokálková
     Žofie Vokálková patří od svých muzikantských začátků mezi velmi výrazné talenty. V roce 1992 absolvovala pražskou konzervatoř ve třídě prof. Františka Malotína a zúčastnila se několika zahraničních stáží u významných světových flétnistů (Ch. Lardé, G. Galway).
     K nejdůležitějším soutěžním oceněním patří I. cena v Mezinárodní soutěži „Concertino Praga“, III. cena v Mezinárodní soutěži „Pacem in terris“ Bayreuth, „Cena hlavního města Prahy“ v mezinárodní soutěži „Pražské jaro“.
     Má za sebou řadu sólových vystoupení s našimi i zahraničními orchestry. Od roku 1990 je členkou orchestru „Virtuosi di Praga“, se kterým v posledních letech vystupuje též jako sólistka. V současné době je první flétnistkou orchestru hlavního města Prahy FOK. Natočila několik CD s komorní hudbou, které se též úspěšně věnuje.
     
Adam Hanzl
     narozen 19. července 1977, absolvoval ZUŠ a Konzervatoř v Praze u prof. Jana Průchy.
     Získal 4. místo v mezinárodní soutěži světové organizace C.M.A. (Itálie, 1994), titul laureáta soutěžní přehlídky konzervatoří České republiky (1995), 2. cenu na mezinárodní soutěži Concorso internazionale „Cittá di Castelfidardo“, když 1. cena nebyla uděiena (1995), 3. místo v kategorii seniorů na mezinárodní soutěži „Premio internazionale Cíttá di Castelfidardo“ (1996). Byla mu udělena prémie Českého hudebního fondu.
     Adam Hanzl vyučuje hru na akordeon na Základní umělecké škole a interpretuje díla světově proslulých autorů i originální akordeonové skladby českých skladatelů dvacátého století.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie
     Vstupné 60 Kč (studenti 50 Kč)