RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK20
Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů
Rabasova galerie v Rakovníku
Nadace Bohuslava Martinů
Heroldova síň
9. dubna 1998 v 19.30 h
Bohumil Kotmel (koncertní mistr České filharmonie v Praze) – housle
Karel Špelina (sóloviolista České filharmonie v Praze, profesor Konzervatoře v Praze) – viola
Miroslav Petráš (profesor konzervatoře a AMU v Praze) – violoncello
Emil Leichner (sólista Pražských symfoniků (FOK), profesor Konzervatoře a AMU v Praze) – klavír

  Program:  
Josef Suk – Kvartet a moll op. 1 (Allegro appassionato, Adagio, Allegro con fuoco)
Bohuslav Martinů – Kvartet č. 1 (Poco Allegro, Adagio, Allegro poco moderato)
Antonín Dvořák – Kvartet D dur op. 23 (Allegro moderato, Andantino. Variace, Finale. Allegretto scherzando)

     Více než čtvrtstoletí zaujímá Klavírní kvarteto B. Martinů v bohatém pražském hudebním životě čelné místo. Vynikající úroveň, ověřovaná i na významných zahraničních podiích, činí z kvarteta jeden z nejfrekventovanějších souborů své kategorie.
     Soubor byl založen houslistou a významným komorním hráčem Emilem Leichnerem st., který se svým synem v prvém desetiletí určil směr: docílit ideální vyváženost tří smyčcových nástrojů a klavíru, aby výsledný projev byl zvukově kompaktní a důsledně komorní. Právo nést jméno významného českého skladatele Bohuslava Martinů potvrdila písemně skladatelova choť. Tradiční česká muzikalita ve spojení s vysokou profesionalitou jednotlivých členů – renomovaných sólistů – dovoluje tuto tradici dále rozvíjet a umocňovat.
     Zajímavý a široký repertoár kvarteta obsahuje nejen vše významné, co bylo pro toto nástrojové obsazení vytvořeno (J. Ch. Bach, Mozart, Beethoven, Weber, Schumann, Brahms, Dvořák, Mahler, Suk, Martinů aj.), ale také skladby, jejichž vznik umění souboru inspirovalo, anebo přímo podnítilo (Lukáš, Kučera, Kapr, Tausinger, Reiner, Vačkář, Hanuš aj.).
     Klavírní kvarteto B. Martinů jako reprezentant české školy komorní hudby koncertovalo ve významných hudebních ccntrech takřka celé Evropy, vystupovalo s mimořádným ohlasem na festivalech v Praze, Brně, Bratislavě, Vídni, Berlíně, Gentu, Luganu, Savonlinně, Mannheimu aj. Vedle koncertní činnosti hraje významnou roli nahrávání pro rozhlasové, televizní a gramofonové společnosti doma i v zahraničí.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie.
     Vstupné Kč 60,– (studenti Kč 50,–)