RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK3
Václav Mácha a Jiří Němeček
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
21. května 1998 v 19.30 h
Václav Mácha – klavír
Jiří Němeček – housle

  Program:  
W. A. Mozart – Sonáta a moll KV 310 (Václav Mácha – klavír)
F. Liszt – Koncertní etuda Des dur (Václav Mácha – klavír)
C. Debussy – Chromatická etuda (Václav Mácha – klavír)
S. Rachmaninov – Etuda C moll (Václav Mácha – klavír)
F. Chopin – Etudy: f moll, Ges dur, cis moll (Václav Mácha – klavír)

  Přestávka  
E. Ysaye – Grave a Fugato z 1. sonáty pro solové housle (Jiří Němeček – housle)
N. Paganini – Caprice č. 4 c moll (Jiří Němeček – housle)
B. Martinů – Sonáta č. 3 (Jiří Němeček – housle)

     Oba umělci jsou dosud posluchači hudební fakulty Akademie múzických umění a patří mezi její nejlepší studenty. Václav Mácha si už odnesl několik cen z národních a mezinárodních soutěží, Němeček má za sebou několikerou účast na mezinárodních kursech v Semmeringu, kde vystupoval velmi úspěšně na veřejných koncertech.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie
     Vstupné 50 Kč, studenti 40 Kč