RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2
České trio
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
26. listopadu 1998 v 19.30 h
Dana Vlachová – housle
Jan Páleníček – violoncello
Milan Langer – klavír

  Program:  
J. Haydn – Trio G dur „All’ Ongarese“ Hob. XV/25 (Andante, Poco adagio, Rondo all’ Ongarese. Presto)
B. Smetana – Trio g moll op. 15 (Moderato assai, Allegro, ma non agitato, Finale. Presto)
A. Dvořák – Dumky op. 90 (Lento maestoso, Poco adagio, Andante, Andante moderato, Allegro, Lento maestoso)

České trio
     vzniklo v roce 1982 na pražské Akademii múzických umění v komorní třídě prof. J. Vlacha (původně pod názvem Ars Trio). Navazuje bezprostředně na tradici vrcholné české komorní interpretace reprezentované původním slavným Českým triem (J. Páleníček, A. Plocek, M. Sádlo). Jako jedni z předních protagonistů pražského koncertního života patří členové tria k reprezentantům české komorní školy i v zahraničí.
     V roce 1988 získal soubor prestižní cenu Českého spolku pro komorní hudbu při České fílharmonii, v roce 1993 cenu Českého hudebního fondu za nahrávku kompletního triového díla A. Dvořáka na CD pro francouzskou firmu BNL.
     Všichni členové tria působí rovněž jako sólisté.
     
     Klavírista Milan Langer patří mezi přední české interprety. Je žákem profesorky Valentiny Kameníkové, pod jejímž vedením absolvoval studium Pražské konzervatoře, hudební fakulty Akademie múzických umění i uměleckou aspiranturu na téže škole. V sedmdesátých letech se zúčastnil celé řady klavírních soutěží, na kterých získal řadu ocenění.
     Milan Langer vyvíjí mnohostrannou koncertní činnost jako sólový klavírista i jako komorní hráč. Vedle sólových recitálů a vystoupení s orchestry pravidelně spolupracuje jako klavírní partner s našimi předními sólisty a komorními ansámbly. Kromě koncertů v České republice vystupoval Milan Langer ve většině zemí Evropy, ale i na americkém kontinentu a v Asii. Uskutečnil mnoho nahrávek pro Český rozhlas, vystupuje v televizi a natáčí pro naše gramofonové firmy, nahrával i v zahraničních studiích. Vedle klasického sólového repertoáru, ve kterém zaujímá významné místo hudba 20. století, se věnuje i dílům současných českých skladatelů, řadu z nich provedl jako premiéry.
     
     Jan Páleníček patří mezi přední české violoncellisty. Do koncertního života ho uvedly četné úspěchy na našich i mezinárodních soutěžích. Je laureátem mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga (obor kvartet), violoncellové soutěže v Markneukirchen v Německu, Interpretační soutěže O. Ševčíka v Písku a Beethovenovy soutěže v Hradci u Opavy.
     K violoncellu jej přivedl profesor Saša Vačtomov, který také sledoval jeho umělecký růst po celou dobu jeho studia. Po přijetí na Akademii múzických umění bylo Páleníčkovo studium obohaceno vlivem další velké osobnosti české violoncellové školy – profesora Miloše Sádlo a kontaktem s Paulem Tortelierem, špičkovým světovým violoncellistou. Současně studoval komorní hudbu ve třídě profesora Josefa Vlacha, primária Vlachova kvarteta.
     Stejně jako jeho otec, i Jan Páleníček rozšiřuje svůj umělecký obzor o komorní hudbu. Působí jako profesor na pražské Akademii múzických umění a na Pražské konzervatoři.
     Jako sólista i komorní hráč realizoval Jan Páleníček řadu nahrávek pro české i zahraniční gramofonové společnosti, rozhlas i televizi spolupracuje s předními našimi i zahraničními orchestry.
     Jan Páleníček hraje na znamenitý italský nástroj M. Albiniho (1712).
     
     Houslistka Dana Vlachová je absolventkou Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění ve třídě prof. Marie Hlouňové. Pod uměleckou záštitou svého otce, primária proslulého Vlachova kvarteta, se zařadila mezi přední osobnosti české komorní hudby. Zkušenosti v oblasti interpretačního umění získala též na mezinárodních hudebních kurzech ve Švédsku, Belgii aj.
     V roce 1969 získala 1. cenu v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga. Všechny tyto zkušenosti posloužily k rozvinutí její další sólistické činnosti, kde uplatňuje svůj znamenitý italský nástroj, například v Brahmsově dvojkoncertu, Beethovenově trojkoncertu, Bachově a Vivaldiho dvojkoncertu, Martinů Concertinu a jiných, ve spolupráci s předními orchestry u nás i v zahraničí.
     Těžištěm činnosti Dany Vlachové je desetiletá práce v Českém triu (dříve ARS Trio). Vedle toho pak uplatňuje své komorní i sólistické zkušenosti při provádění sonátového repertoáru. Působí též pedagogicky na Pražské konzervatoři.
     Natáčí v rozhlase a televizi a pro naše i zahraniční gramofonové společnosti. Koncertovala v řadě zemí Evropy.
     
     Koncert se uskuteční za finanční podpory města Rakovníka a nadace Český hudební fond v Praze.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie
     Vstupné 55 Kč (studenti 45 Kč)