RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK14
Vánoční koncert sólistů
Musici Iuveni
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
3. prosince 1998 v 19.30 h
Johana Rosická – soprán
Jitka Navrátilová – cembalo, klavír
Jana Kartáková – příčná flétna, zobcová flétna
Josef Sadílek – trubka

  Program:  
A. Scarlatti (1660–1725) – Arie con tromba (Con voce festiva)
J. B. Loeillet (1680–1730) – Sonáta F Dur pro flétnu
F. X. Dušek (1731–1799) – Sonáta C Dur pro cembalo
A. Scarlatti – Arie con tromba (Mio tesoro, Si riscaldo il Tebro)
J. S. Bach (1685–1750) – Schweigt ihr Flöten

  Přestávka  
J. S. Bach – Jauchzet Gott in allen Landen
A. Cmíral (1882–1963) – Tři barokní koledy
G. B. Viviani (1638–1692) – Sonata Secunda per tromba
J. J. Ryba (1765–1815) – Usni, malé poupátko
J. Michalička (1791–1867) – Pastorela in G

Johana Rosická
     Je absolventka hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde vystudovala obor sólového zpěvu ve třídě doc. Jany Jonášové. Akademii múzických umění absolvovala v roce 1996 rolí Zelmíry v Gluckově opeře Oklamaný Kádí. Je rovněž absolventkou pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor hudební výchova. Již během svých studií se věnovala interpretaci předklasické a klasické komorní hudby. Umisťovala se na předních místech v řadě pěveckých soutěží. Spolupracovala se souborem Pražští madrigalisté, od roku 1995 je sólistkou souboru Linha Singers a současně členem sdružení sólistů MUSICI IUVENI.
     
Jitka Navrátilová
     Je absolventkou Akademie múzických umění v Praze u prof. Zuzany Růžičkové a mistrovských kursů v Zürichu a ve Stuttgartu. Její repertoár obsahuje stěžejní díla barokní a současné cembalové tvorby. V současnosti je počítána do domácí české špičky a také na zahraničních pódiích je známa jako sólistka i dokonalá a spolehlivá partnerka orchestrů a komorních sestav. Je členem sdružení sólistů MUSICI IUVENI.
     
Jana Kartáková
     Je absolventkou Státní konzervatoře v Praze, kterou vystudovala ve třídě prof. Jana Hercla. Zúčastnila se řady hudebních soutěží, ve kterých získala ocenění, například cenu za nejlepší provedení skladby současného českého autora. Spolupracuje s přednímí českými komorními soubory. Od roku 1992 je členkou souboru Linha Singers a sdružení MUSICI IUVENI. Věnuje se rovněž výuce hudby.
     
Josef Sadílek
     Vystudoval hru na trubku na pardubické konzervatoři u prof. Zděnka Pokorného. Je absolventem hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde studoval ve třídě prof. Václava Junka. Zúčastnil se několika hudebních soutěží, například Concertino Praga. Často je zván ke spolupráci s komomími orchestry a soubory, například s Komorní filharmonií Bohemia v Hradci Králové, Collegium Musicum v Drážďanech, Camerata Helvetica St. Gallen atd. Podílel se na natáčení několika kompaktních disků, například Šostakovičova koncertu č. 1 pro trubku se Sukovým komorním orchestrem, trojkoncertu pro trubku, hornu a trombón od Johna Biggse s Moravskou filharmonií v Olombuci. Nejčastěji však interpretuje hudbu z období baroka. Je členem sdružení MUSICI IUVENI, členem orchestru Státní opery Praha, orchestru činohry Národního divadla v Praze.
     
     MUSICI IUVENI je soubor mladých hudebníků – sólistů, absolventů uměleckých škol, kteří se již od počátku své umělecké činnosti zaměřili na interpretaci komorní hudby. Specializují se především na hudbu 17. a 18. století – barokní a klasickou, ale nevyhýbají se ani skladbám novějším, včetně soudobých autorů. Soubor účinkuje za doprovodu klavíru, cembala nebo komorního orchestru.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie
     Vstupné 65 Kč (studenti 55 Kč)