RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK14
Apollon Quartet
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
25. března 1999 v 19.30 h
Martin Válek – 1. housle
Radek Křížanovský – 2. housle
Vladimír Kroupa – viola
Pavel Verner – violoncello

  Program:  
David Balakrishnan – Skylife
Oliver Nelson – Stolen Moments
Darol Anger – Dexteriors
David Balakrishnan – Tremors
Dizzy Gilespie – A Night in Tunisia
Bud Powel – Tempus Fugit

  Přestávka  
David Balakrishnan – Spider Dreams, Waterfall with Blenders
Pat Metheny – Jaco
John Coltrane – Naima
Chick Corea – Señor Mouse

Martin Válek (1970)
     Absolvoval pražskou konzervatoř ve třídě prof. Vladimíra Rejška, pokračuje ve studiu na AMU – po dvou letech u prof. Václava Snítila nyní u prof. Petra Messieureura. Ve školním roce 1992/93 studoaval na Yale University v USA u primária Tokyo String Quartet Petera Ungina. Získal 2. cenu na mezinárodní Kociánově houslové soutěži, účastnil se mezinárodniho hudebního festivalu v Greensboro (USA), nahrává sólově pro Český rozhlas a Českou televizi.
     
Radek Křížanovský (1968)
     Člen České filharmonie, absolvoval pražskou konzervatoř ve třídě prof. Karla Přibyla, komorní hře se věnoval jako člen Kvarteta pražské konzervatoře pod vedením prof. Viktora Moučky, kromě toho studoval komorní hru u violoncellisty Tel Aviv Quartet Uzi Wiesela. V roce 1994 ukončil svá studia na AMU u prof. Jiřího Nováka.
     
Vladimír Kroupa (1973)
     Pražskou konzervatoř absolvoval ve třídě prof. Jaroslava Ruise, komorní hře se zde věnoval pod vedením prof. Karla Přibyla. V současnosti studuje na AMU u prof. Lubomíra Malého. Již v osmnácti letech byl na základě konkursu přijat na stáž do České filharmonie. Nyní působí též jako člen Talichova komorního orchestru.
     
Pavel Verner (1963)
     Je v současnosti členem České filharmonie. Absolvoval pražskou konzervatoř ve třidě prof. dr. Pravoslava Sádla, na AMU studoval u prof. Saši Večtomova a Stanislava Apolína. Od roku 1988 působil jako člen Kvarteta Eberle, které získalo na mezinárodní kvartetní soutěži ve francouzském Evianu v roce 1989 cenu za uvedení I. smyčcového kvartetu Leoše Janáčka.
     
     Kvarteto Apollon vstoupilo jako nové komorní těleso do koncertního života na podzim roku 1993.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie
     Vstupné 70 Kč (studenti 60 Kč)