RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK18
Pražský barokní soubor
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
2. března 1999 v 19.30 h
Vojtěch Jouza – hoboj
Edita Keglerová – cembalo
Jan Jouza – housle
Vlasta Beranová – housle
Ivan Pazour – viola
Josef Dvořák – violoncello
Jaromír Černík – kontrabas

  Program:  
Georg Friedrich Händel – Concerto grosso op. 3 č. 3 G dur (Largo e staccato, Allegro, Adagio, Allegro)
Antonio Vivaldi – Koncert F dur pro hoboj, smyčce a continuo (Allegro giusto, Grave, Allegro)
Jiří Antonín Benda – Koncert g moll pro cembalo a smyčce (Allegro non troppo, Andante, Presto)

  Přestávka  
Antonio Vivaldi – Koncert g moll pro smyčce a continuo (Adagio, Allegro, Largo, Allegro)
Jan Dismas Zelenka – Sonáta č. 1 F dur pro housle, hoboj a continuo (Adagio ma non troppo, Allegro, Larghetto, Allegro assai)
Johann Sebastian Bach – Sinfonia F dur z kantáty BWV 49

     Pražský barokní soubor byl založen z podnětu hobojisty Vojtěcha Jouzy v roce 1982.
     Specializací souboru je hudba barokního období prováděná v různých nástrojových sestavách, repertoár tvoří komorní sonáty, ale i skladby pro větší obsazení – concerta grossa a suity.
     Soubor tvoří hudebníci z České filharmonie a jiných významných souborů a častými hosty na koncertech jsou zpěváci, se kterými Pražský barokní soubor uvádí duchovní a světské kantáty Johanna Sebastiana Bacha a dalších autorů.
     V roce 1993 natočili členové souboru, hobojisté Jana Brožková a Vojtěch Jouza, fagotista Jaroslav Kubita, houslista Jan Jouza, kontrabasista Václav Hoskovec a cembalista František Xaver Thuri, komplet sonát českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Díla tohoto autora spolu s díly Johanna Sebastiana Bacha tvoří základ repertoáru Pražského barokního souboru.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie
     Vstupné 70 Kč (studenti 60 Kč)