RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK16
Koncert bývalých absolventů ZUŠ
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
30. března 1999 v 18.30 h
Táňa Čisáriková – violoncello
Jana Hamouzová – violoncello
Petr Soukup – violoncello
Jan Prokop – lesní roh
Miloslav Lisner – lesní roh
klavírní spolupráce Olga Kochánková, Milada Nováková a Jan Sedláček
úvodní slovo Klára Nováková

  Program:  
W. A. Mozart – Koncert Es dur (Miloslav Lisner – lesní roh) (2. věta Romance)
J. Suk – Balada (Jana Hamouzová – violoncello)
A. Dvořák – Rondo (Petr Soukup – violoncello)
J. S. Bach – 3. suitta C dur – Bouvee I, II (Táňa Čisáriková – violoncello)

  Přestávka  
L. Bockerini – Koncert B dur (Táňa Čisáriková – violoncello) (2. věta Adagio (non troppo))
Z. Blažek – Romantický kus (Miloslav Lisner – lesní roh)
B. Martinů – Variace na slovenské téma (Petr Soukup – violoncello)
R. Strauss – Koncert Es dur (Jan Prokop – lesní roh) (Allegro, Andante, Allegro)

     Předprodej vstupenek v pokladně RG
     Vstupné 50 Kč, studenti 40 Kč