RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK14
Pražský barokní soubor
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
16. prosince 1999 v 19.30 h
Agata Hauserová – alt
Vojtěch Jouza – hoboj, hoboj d amore
Vlasta Beranová – housle
Jan Jouza – housle
Ivan Pazour – viola
Josef Dvořák – violoncello
Jaromír Černík – kontrabas
Edita Keglerová – cembalo

  Program:  
Johann Sebastian Bach – Koncert F dur pro hoboj, smyčce a continuo BWV 1053 (Allegro, Siciliano, Allegro)
Georg Philipp Telemann – „Glaubet, hoffet, leidet, duldet“ kantáta pro alt, housle a continuo (Aria, Recitativo, Aria)

  Přestávka  
Georg Philipp Telemann – Koncert A dur pro hoboj d amore, smyčce a continuo (Siciliano, Allegro, Largo, Vivace)
Johann Sebastian Bach – „Bereite dich, Zion, mit zartlichen Trieben“, árie z Vánočního oratoria BWV 248, Sinfonia C dur z kantáty BWV 196, „Schlafe, mein Liebster“, árie z Vánočního oratoria BWV 248

     Pražský barokní soubor byl založen z podnětu hobojisty Vojtěcha Jouzy v roce 1982. Specializací souboru je hudba barokního období prováděná v různých nástrojových sestavách, repertoár tvoří komorní sonáty, ale i skladby pro větší obsazení – concerta grossa a suity. Členové souboru hrají sice na moderní nástroje, ale snaží se o stylové provádění barokní hudby na základě interpretační praxe.
     Soubor tvoří hudebníci z České filharmonie a jiných významných souborů a častými hosty na koncertech jsou zpěváci, se kterými Pražský barokní soubor uvádí duchovní a světské kantáty Johanna Sebastiana Bacha a dalších autorů.
     V roce 1993 natočilli členové souboru komplet sonát českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. S jeho díly také Pražský barokní soubor účinkoval na festivalu Starý zákon v umění a v cyklu koncertů „Hommage a Zelenka“ pořádaných Českým rozhlasem k 250. výročí Zelenkova umrtí.
     Pražský barokní soubor spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí, vystupuje také v koncertních cyklech České filharmonie a koncertnáho jednatelství FOK.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie (vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 70 Kč).