RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK19
Milan Zelenka – kytarový recitál
Heroldova síň
4. března 2004 v 19.30 h
Milan Zelenka – kytara

  Program:  
Antonio Vivaldi – Koncert D-dur (Allegro giusto, Largo, Scherzando)
František Benda (arr.Milan Zelenka) – Sonata D-dur (Largo, Allegro ma non molto, Amoroso)
Luigi Legnani – Thema con variazioni Op. 16

  Přestávka  
Milan Zelenka – Variace na krásné téma
Milan Zelenka – Koncertní miniatury, Matouškovo tango, Sweety , Smutek kytaristy, Twingo
Milan Zelenka – Koncertní etudy (výběr)
Milan Zelenka – Nedokončené variace na téma Jany Obrovské

     Dráha Milana Zelenky počala na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Štěpána Urbana. Ještě při studiích mu soutěžní úspěchy v Moskvě (1957) a poté ve Vídni (1959), na nichž získal zlaté medaile, otevřely cestu do světa. Vystupoval v celé Evropě, taktéž i v Íránu, Japonsku, Turecku a v USA. Jako profesor na Pražské konzervatoři a HAMU vychoval celou generaci mladých kytaristů, z nichž někteří se slibně uplatnili v koncertním životě. Kromě toho vede mistrovské kurzy v zahraničí a je zván do porot velkých kytarových soutěží. Milan Zelenka má mimořádně široký repertoár, který zahrnuje všechna slohová období. Jeho základem je klasický odkaz barokní loutnové literatury. Významným charakteristickým rysem uměleckého profilu Milana Zelenky je hluboký a trvalý zájem o soudobou hudbu. Řada autorů mu připsala své kompozice.