RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK15
Bohemia Trio
Antonín Dvořák – před odjezdem do Ameriky
Heroldova síň
29. dubna 2004 v 19.30 h
Irena Černá – klavír
Jindřich Pazdera – housle
Rudolf Lojda – violoncello
     
     Komorní soubor tří uměleckých osobností, které věnovaly celý svůj tvůrčí život sólové a komorní hře. Jako sólisté provedli stovky recitálů a koncertů s orchestrem doma i v mnoha zemích celého světa a spolupracovali také se známými komorními soubory. Tito vynikající umělci se spojili v klavírním triu a koncertují pravidelně v České republice i v zahraničí. V poslední době několikrát úspěšně navštívili Německo, Itálii a Belgii. Natáčejí také pro rozhlas a na CD. Všichni tři jsou také pedagogy na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze.
     
     

  Program:  
Antonín Dvořák – Trio B dur pro housle, violoncello a klavír op. 21 (Allegro molto, Adagio molto e mesto, Allegretto scherzando, Allegro vivace (Finale)), Romance pro housle a klavír op. 11, Mazurek pro housle a klavír op. 49

  Přestávka  
Antonín Dvořák – Klid lesa , Adagio pro violoncello a klavír op. 68 č. 5, Rondo pro violoncello a klavír op. 94, Dumky, Trio pro housle, violoncello a klavír op. 90 (Lento maestoso, Allegro vivace – Poco adagio, Vivace non troppo – Andante, Vivace non troppo – Andante moderato, Allegretto scherzando – Allegro, Lento maestoso – Vivace)

     
Irena Černá
     absolvovala Akademii múzických umění v Praze u prof. Josefa Páleníčka a prof. Pavla Štěpána provedením klavírního koncertu Edvarda Griega. Gramofonová firma Supraphon vydala její nahrávku konceru J. Páleníčka. I. Černá působila řadu let jako profesorka sólového klavíru na konzervatoři v Teplicích, od roku 1978 je pedagogicky činná na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Je žádanou partnerkou četných mladých sólistů v České republice, ve Slovenské republice, ve Spolkové republice Německo, v Polsku, v Jugoslávii i v mnoha dalších zemích. Rovněž s nimi často natáčí v rozhlase a na gramofonové desky. Řadu sólistických i komorních nahrávek uskutečnila také v zahraničí.
Jindřich Pazdera
     studoval na Vy-soké škole múzických umění v Bratislavě ve třídě prof. B. Urbana a T. Gašparka a v Moskvě ve třídě prof. L. Kogana. Měl v té době již za sebou četné soutěžní úspěchy, kromě jiného titul laureáta na Pražském jaru a čestné uznání na mezinárodní houslové soutěži v Poznani. J. Pazdera absolvoval každoročně řadu úspěšných koncertních vystoupení na domácích pódiích, v Německu, ve Finsku, v Rusku, v Polsku, ve Španělsku, v Maďarsku, v Turecku a v dalších zemích. Jako sólista švýcarského komorního orchestru Masterplayers vystoupil s mimořádným ohlasem na několika desítkách koncertů v největších kulturních centrech USA. Kritika ho oceňuje jako výrazného představitele evropského houslového umění. Pro rozhlas natočil množství nejrůznějších skladeb. Často vystupuje v domácích i zahraničních televizích. Jindřich Pazdera působí pedagogicky na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze a na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Je pravidelným hostujícím pedagogem na Vetlandsmusikkonservatorium v Oslo.
Rudolf Lojda
     je typem interpreta, který se s mimořádným úspěchem věnuje kon-certní činnosti jako sólista i komorní hráč. Na Akademii múzických umění v Praze byl žákem legendárního violoncellisty Českého kvarteta prof. Ladislava Zelenky. Po svém absolutoriu se stal vítězem konkursu do Českého noneta, komorního souboru České filharmonie, v němž působil nepřetržitě přes třicet let. S tímto souborem navštívil mnohokrát většinu evropských zemí, USA, Kanadu, Jižní Ameriku, Japonsko, Afriku a další a nahrával většinu jeho repertoáru na gramofonové desky. Jako sólista koncertoval s mnoha orchestry a pravidelně natáčí pro rozhlas a televizi. Rudolf Lojda byl pedagogicky činný od roku 1963 na Pražské konzervatoři, nyní působí jako docent hry na violoncello na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Bývá rovněž často zván do porot violoncellových soutěží.