RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK17
Stamicovo trio
Heroldova síň
9. prosince 2004 v 19.30 h
Pavel Kudelásek – housle
Pavel Verner – violoncello
Jan Kalfus – cemballo
Milada Kosinová – zpěv

  Program:  
Jan Václav Antonín Stamitz (1717–1757) – Sonáta G-dur pro housle violoncello a cembalo op. 6 (Adagio, Allegro, Minuetto)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Ave verum
Josef Mysliveček (1737–1781) – Sonáta C-dur pro housle, violoncello a cembalo (Allegro vivace, Andante, Menuetto)
Carl Stamitz (1745–1801) – Duo F-dur pro housle a violoncello (Adagio, Maestoso)
Jakub Jan Ryba (1765–1815) – Arie in Es dur
František Benda (1709–1786) – Sonáta a-moll (Larghetto, Allegro, Allegro agitato)

  Přestávka  
Georg Philipp Telemann (1681–1767) – Sonáta a-moll pro violoncello a cembalo (Largo, Allegro, Soave, Allegro)
Cesar Franck (1822–1890) – Panis angelicus
Nicolo Paganini (1782–1840) – Capriccio č. 13
Arcangelo Corelli (1653–1713) – Sonáta F-dur, op. 5, č. IV (Adagio, Allegro, Vivace , Adagio, Allegro)
Výběr českých a světových koled

Stamicovo trio
     je složeno ze tří bývalých spolužáků Pražské konzervatoře, které vedle uměleckých kontaktů později spojily i příbuzenecké vztahy.
     Z dřívějšího přátelského muzicírování vznikl v roce 1994 profesionální soubor, který přijal název „Stamicovo trio“. V repertoáru souboru zaujímá přední místo hudba starých českých mistrů, nicméně bohatě jsou zastoupeny i skladby dalších stylových období českých a světových autorů.
Pavel Kudelásek (nar.1962)
     je absolventem Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze. Věnuje se sólové a komorní hře - byl členem řady souborů (např. Pro arte antiqua nova, Český komorní orchestr), od roku 1990 je členem Dvořákova kvarteta a v poslední době úzce spolupracuje s Českým nonetem. Od roku 1992 je profesorem houslové hry na Konzervatoři v Praze.
Pavel Verner (nar. 1963)
     studoval na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění. Několik let působil jako koncertní mistr Státní opery v Praze, a po té se stal členem České filharmonie. Již od studentských let se soustavně věnuje komorní hře, např. Verner Colegium, nebo Kvarteto Apollon s nímž natočil řadu hodnotných nahrávek a podnikl několik turné po Evropě a Japonsku.
Jan Kalfus (nar. 1956)
     po studiu varhan na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění studoval na Musikhochschule v Kolíně nad Rýnem. Kromě koncertní činnosti, která ho vedla do většiny evropských států a USA, působí pedagogicky na Pražské konzervatoři.
Milada Kosinová (nar. 1976 v Mariboru, Slovinsko)
     v hudební rodině, kde jsem žila do svých 14 let. Díky povolaní rodičů jsem měla od malička možnost hrát dětské role v operních představeních. Učila jsem se hrát na housle a na klavír a zpívala jsem sóla v dětském sboru. Láska ke zpívaní a k divadlu sehrála velikou roli i při výběru povolání. V 17 letech jsem byla přijata na pražskou konzervatoř, obor zpěv. Po třech letech jsem ale studium přerušila na dva a půl roku. Během studia jsem se zúčastnila mistrovských kurzů v Karlových Varech u své tehdejší profesorky B. Šulcové. Ve studiu jsem pokračovala na konzervatoři v Pardubicích u své současné profesorky Daniely Štěpánové-Šimůnkové. Tuto konzervatoř jsem dokončila v roce 2004. V tom samém roce jsem získala 1. cenu v Pěvecké soutěži koncertní a duchovní hudby v Kroměříži a zúčastnila se Pěvecké soutěže M. S. Trnavského v Trnavě, kde jsem získala pozvání a později i stipendium na mistrovské kurzy Alaina Nonata. Na základě této spolupráce jsem od Alaina Nonata, ředitele Théatre Lyrichoregra v Montrealu obdržela pozvání k pohostinskému vystoupení ve zmíněném divadle. V současné době jsem zaměstnaná v ND v Praze.