RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK14
České Trio
Heroldova síň
16. října 2008 v 19.30 h
Milan Langer – klavír
Dana Vlachová – housle
Miroslav Petráš – violoncello

  Program:  
Jaroslav Krček – Hudba pro trio (Lento, Allegretto, Lento, Con fuoco)
Sergej Rachmaninov – Elegické trio č. 1 g moll
Josef Suk – Trio c moll op. 2 (Allegro, Andante, Vivace)

  Přestávka  
F. Mendelssohn-Bartholdy – Trio č. 1 d moll op. 49 (Molto allegro ed agitato, Andante con moto tranquillo, Scherzo. Leggiero e vivace, Finale. Allegro assai appassionato)

     České trio, soubor špičkových kvalit, je dnes známo po celém světě jako reprezentant slavné umělecké tradice české komorní interpretace, jejíž historie vede až k  devadesátým létům devatenáctého století, kdy vzniklo první klavírní trio tohoto jména. Jeho bohatá koncertní činnost zahrnuje ročně desítky koncertů doma i v zahraničí. Vedle pravidelného hostování na evropských koncertních pódiích si získal soubor svou pevnou pozici i u zámořských posluchačů – ve Spojených státech a v Japonsku. Bývá pravidelným hostem významných mezinárodních hudebních festivalů. Odborné hudební kritiky koncertních vystoupení i nahrávek Českého tria oceňují především kompaktnost souboru, přestože je tělesem výrazných hráčských individualit,  mistrovství a čistotu hudebního stylu, vroucnost a hloubku projevu i jeho spontánnost a temperament.
     Šíři repertoáru Českého tria dokumentují i tři poslední kompaktní disky pro firmu Arco Diva s nahrávkami stěžejních děl českého i světového repertoáru – Smetana: Trio g moll op. 15 a Dvořák: Dumky op. 90, Mendelssohn-Bartholdy: Trio d moll op. 49 a Čajkovskij: Trio a moll op. 50, Dvořák: Trio f moll op. 65 a Martinů: Trio č. 3 in C spolu se Sukovou Elegií op. 23.
     Vedle běžné koncertní činnosti dbá České trio i o výchovu nejmladší generace. Pro vyšší ročníky základních škol a pro střední školy a učiliště pořádá pravidelně koncerty s průvodním slovem, v nichž přibližuje mladým posluchačům trvalé hodnoty klasické hudby.
     Všichni členové souboru patří k vynikajícím instrumentalistům ve svých oborech, věnují se i sólovému vystupování. Působí jako uznávaní pedagogové na Pražské konzervatoři nebo na AMU, kde předávají své bohaté koncertní zkušenosti našim i zahraničním studentům. České trio pokračuje v práci předchozích slavných trií téhož jména, která v téměř nepřetržité řadě od roku 1897 šířila slávu českého interpretačního umění.
     
     Klavírista Milan Langer patří mezi přední české interprety. Již v 16 letech získal první cenu na Smetanovské soutěži v Hradci Králové, v 17 vyhrál Chopinovskou soutěž v Mariánských Lázních a Interpretační soutěž ministerstva kultury v Praze.V  průběhu dalších let pak získával laureátské tituly a diplomy i na prestižních mezinárodních soutěžích jako je Bolzano, Moskva, Santander, Jaen nebo Pražské jaro. Během svého studia u Valentiny Kameníkové na konzervatoři a AMU v Praze absolvoval mistrovské klavírní kurzy u proslulého Guida Agostiho v italské Sieně a u Františka Raucha ve Výmaru. Koncertoval ve většině zemí Evropy, v USA, Japonsku, Jižní Koreji aj., spolupracuje rovněž s předními sólisty a komorními ansámbly. Doma i v zahraničí vede mistrovské klavírní kurzy, bývá často členem porot klavírních soutěží, působí též pedagogicky na Pražské konzervatoři. Z více než dvou desítek CD, na kterých se podílel, vzbudily v poslední době mimořádnou pozornost například jeho nahrávky klavírních fug A. Rejchy a eklog V. J. Tomáška.
     Houslistka Dana Vlachová je vyhledávanou profesorkou na Pražské konzervatoři s bohatou koncertní aktivitou. Těžištěm její umělecké činnosti zůstává mnoholetá práce v klavírním triu, která má kořeny již v dobách jejích studií na AMU v Praze u Marie Hlouňové. Jako členka tehdejšího ARS tria navštěvovala komorní třídu svého otce Josefa Vlacha, primária slavného Vlachova kvarteta, a Josefa Páleníčka, v té době vůdčí osobnosti Českého tria. Tvůrčí přístup těchto špičkových umělců natrvalo ovlivnil její další práci. Dokáže zaujmout svou strhující muzikalitou a mnohotvárností výrazu. Hraje na historický nástroj českého mistra Kašpara Strnada z roku 1797. Natáčí v rozhlase, v televizi a pro naše i zahraniční gramofonové společnosti. Koncertovala ve většině zemí Evropy, v USA, Jižní Koreji a v Japonsku. Vede mezinárodní mistrovské houslové kurzy v Praze i v zahraničí, bývá členkou soutěžních porot.
     Violoncellista Miroslav Petráš, profesor AMU v Praze, je žákem Saši Večtomova, dlouholetého člena Českého tria. Je laureátem mezinárodní soutěže Pražské jaro, finalistou soutěže G. Cassadó ve Florencii a vítězem národních soutěží, např. o Cenu Beethovenova Hradce a dalších. Na svých koncertních cestách navštívil většinu států Evropy, ale též Severní a Jižní Ameriku, Japonsko a Taiwan. Působil jako koncertní mistr Symfonického orchestru FOK, se kterým sólově provedl řadu děl u nás i v zahraničí, jako např. Dvořákův koncert na několika turné v USA. Jeho osobitá a zasvěcená interpretace violoncellových koncertů A. Dvořáka a C. Saint-Saënse je zachycena i na CD. Znamenitou hudební vizitkou je rovněž CD se sonátami Z. Kodályho op. 8 a R. Strausse op. 6. Miroslav Petráš působí rovněž jako profesor na Pražské konzervatoři a vede mistrovské cellové kurzy doma i za hranicemi, je členem porot interpretačních soutěží.