RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK14
Komorní soubor
Atlantis Collegium
Heroldova síň
11. prosince 2008 v 19.30 h
Lucie Silkenová – soprán
Jitka Vojtíšková – 1. housle
Rikako Máchová Yamaguchi – 2. housle
Renata Machačová – viola
Jan Sládeček – violoncello
Pavel Klečka – kontrabas
Vítězslav Podrazil – Um. vedoucí (cembalo)

  Program:  
Georg Friedrich Händel – Dvě árie z opery Julius Caesar
Heinrich Ignaz Biber – Sonata violino solo representativa (Andante – Allegro – Slavík – Allegro, Kukačka – Allegro – Žába – Adagio, Slepice a kohout – Presto – Křepelka, Andante – Kočka – Pochod, mušketýrů – Allemande)
Johann Sebastian Bach – Árie „Ei, wie schmeckt der Coffee (süsse“ z Kávové kantáty BWV 211)
Henry Eccles – Sonáta a moll pro kontrabas, smyčce a continuo

  Přestávka  
Heinrich Ignaz Biber – Sonáta č.1 d moll „Předpověď narození Ježíšova“ z cyklu Růžencových sonát
Koledy evropských národů – Es ist ein Ros entsprungen (německá), What Child Is This? (anglická), Una pandereta suena (španělská), Adeste fideles (latinská)
Heinrich Ignaz Biber – Sonáta č. 3 h moll „Narození Ježíše“ z cyklu Růžencových sonát
České vánoční koledy – Rosu dejte, Veselme se všickni nyní, Sličné pacholátko, Čas radosti, veselosti