RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK7
Michaela Šrůmová – soprán, Hedvika Jouzová – harfa
Heroldova síň
15. ledna 2009 v 19.30 h


Michaela Šrůmová


Hedvika Jouzová
Michaela Šrůmová – soprán
Hedvika Jouzová – harfa

  Program:  
I. Colbran – Gia la notte s´avvicina
G. Giordani – Caro mio ben
J. K. Krumpholz – Pět písní
G. F. Händel – Árie z opery Rinaldo
G. Pierné – Impromtu – Caprice op. 9 pro sólovou harfu
W. A. Mozart – Laudate Dominum
P. Eben – Písničky k loutně
F. Mendelssohn Bartholdy – Za zpěvu lehkých křídel
C. Franck – Panis angelicus
L. Koželuh – Tři italské arietty pro soprán a harfu
A. Dvořák – Tři Biblické písně

Michaela Šrůmová – soprán
     Narozená v Praze, vystudovala sólový zpěv na pražské státní konzervatoři.
     Byla členkou Pražského filharmonického sboru, Pražského komorního sboru.
     V současnosti působí jako členka souboru Národního divadla v Praze.
     Po celou dobu se věnuje sólové koncertní,studiové a operní činnosti,
     Např. W. A. Mozart – Don Giovanni (Zerlina), Pergolesi – Stabat Mater, J. S. Bach Kantáty, G. F. Händel – Juda makabejský, S. Reich – Tehillim, atd...
     
Hedvika Jouzová – harfa
     Narodila se 29. 10. 1984 v Praze.
     Ve svých pěti letech začala s hrou na klavír v Hudební škole hl. m. Prahy ve třídě Zdeny Janžurové. V deseti letech začala s hrou na harfu u své matky, profesorky Hany Müllerové-Jouzové. Pod jejím vedením od roku 1996 pokračovala v hudební třídě Gymnázia Jana Nerudy, které v roce 2004 úspěšně absolvovala. V roce 2006 absolvovala konzervatoř v Praze, kde studovala u profesorky Jany Bouškové.
     V roce 2006 složila přijímací zkoušku na HAMU v Praze, kde v současné době studuje pod vedením profesorky Jany Bouškové.
     V roce 1999 zvítězila s komorním souborem En Arché v soutěži „Hudba na gymnáziu“.
     V roce 2002 získala cenu Anny Hostomské na festivalu mladých interpretů „Preludium“ v Šumperku.
     Pravidelně se zúčastňuje mistrovských kurzů u předních francouzských harfistek, Isabelle Moretti a Isabelle Perrin.
     Často vystupuje sólově, ale věnuje se také komorní hře a spolupracuje s různými sbory a orchestry např. Campanula Jihlava, Kühnuv smíšený sbor, En Arché, Statní opera Praha, FOK a Musica Bohemica.