RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK15
AMU (koncert hudební fakulty)
Heroldova síň
28. května 2009 v 19.30 h


Petra Vilánková


Karel Chudý


Vít Chudý
Petra Vilánková – housle
Karel Chudý – violoncello
Vít Chudý – housle
Václav Mácha – klavír

  Program:  
J. S. Bach – Suita C dur pro sólové violoncello (Preludium, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrée I, Bourrée II, Gigue)
Maurice Ravel – Sonáta pro housle a violoncello (Allegro, Tres vif, Lent, Vif avec entrain (živě a vesele))

  Přestávka  
J. S. Bach – Ciaccona d moll
N. Paganini – Caprice č. 23 a č.1
S. Prokofjev – Koncert č. 1 D dur (Andantino, Scherzo. Vivacissimo, Moderato)

Petra Vilánková (2. 2. 1984)
     Začala hrát na housle  pod vedením Kateřiny Srnkové v ZUŠ ve Volyni. V letech 1997–2003 studovala hru na housle u prof. Jiřího Fišera na Gymnáziu Jana Nerudy ve třídě s hudebním zaměřením a dále pokračovala ve studiu na Pražské konzervatoři u profesora Jaroslava Foltýna.
     V roce 2005 byla přijata na Michigan State University, kde studovala pod vedením profesora Charlese Avshariana. V květnu 2007 úspěšně zakončila dvouletý studijní program Performance Diploma. Během studia v USA obdržela dvakrát Alexander Schuster Principal Violinist Award, hrála houslový koncert P. I. Čajkovského se symfonickým orchestrem Michigan State University a reprezentovala školu na koncertě v Los Angeles ve Walt Disney Hall.  Nyní studuje v prvním ročníku na AMU v Praze ve třídě prof. Ivana Štrause.
     V letech 2004, 2005, 2006 a 2007 byla stipendistkou prestižních houslových kurzů – Meadowmount School of Music, kde studovala pod vedením Charlese Avshariana.
     Úspěšně se zúčastnila mnoha soutěží, např.:
     1999 – 2. cena v mezinárodní soutěži Čírenie Talentov na Slovensku
     1999 – 1. cena v rozhlasové soutěži Concertino Praga
     1999, 2000 – 2. cena v Mezinárodní Kocianově houslové soutěži
     2000, 2001 – 1. místo v houslové soutěži J. Muziky v Nové Pace
     2002 – 2. místo v mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec + cena za interpretaci  skladby  soudobého českého skladatele
     2005 – Soutěž mladých talentů pořádaná Jihočeskou komorní filharmonií – 1. cena
     2006 – MSU Honor Competition – 1. cena
     2006 – Michigan String Teachers Association Solo Competition – 1. cena
     2007 – American String Teachers Association National Solo Competition – 1. cena.
     Má bohaté zkušenosti z domácích i zahraničních podií, vystupovala v USA, Japonsku, Itálii, Slovinsku a Německu. V letech 1998, 2000 a 2002 hrála na koncertech s Josefem Sukem a Pražskou komorní filharmonií v cyklu „Josef Suk uvádí mladé talenty“ v pražském Rudolfinu. V roce 1999 účinkovala na festivalu „Uprostřed Evropy“ s Vogtlandskou filharmonií. V únoru 2005 vystoupila s Jihočeskou komorní filharmonií v rámci koncertů mladých talentů a zahrála Mozartův houslový koncert A dur. Velmi úspěšný byl i absolventský koncert se Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře v únoru 2005.
      Spolupracovala s dirigenty Jaroslavem Krčkem, Ondřejem Kukalem, Stanislavem Vavřínkem a Leonem Gregorianem.
     
     Vít Chudý (*1989)
     Pochází z Rychnova nad Kněžnou. Na housle začal hrát v 7 letech, když začal navštěvovat ZUŠ Bedřicha Smetany v Novém Městě nad Metují. O 3 roky později se stal žákem ZUŠ Pardubice – Polabiny, kde jeho učitelkou byla Hana Zadinová. Nyní je studentem 5. ročníku Konzervatoře v Pardubicích ve třídě Mgr. Dalibora Hlavy. Úspěšně se zúčastnil mnoha národních i mezinárodních soutěží (Celostátní soutěž ZUŠ, Mezinárodní houslová soutěž Josefa Muziky v Nové Pace, Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR, Mezinárodní houslová soutěž Beethovenův Hradec, Rozhlasová soutěž Concertino Praga, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně). Koncertně vystupoval s Komorní filharmonii Pardubice. Má také zkušenosti s komorní hudbou – smyčcový kvartet, klavírní trio, smyčcové duo (housle a violoncello). Ve všech těchto uvedených tělesech je dodnes aktivním členem. Zúčastnil se také letních houslových kurzů v Litomyšli (Leoš Čepický) a v Písku (Jindřich Pazdera).
     
     Karel Chudý (*1986)
     Absolvoval Konzervatoř v Brně ve violoncellové třídě Mgr. Václava Horáka a od roku 2006 studuje na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze pod vedením doc. Jiřího Hoška. Mezi jeho úspěchy patří účast na mezinárodních soutěžích: Heranova violoncellová soutěž 1999 a 2001 (Čestné uznání 1. stupně), Prague Junior Note 1999 (Čestné uznání), Čírenie talentov, Dolný Kubín 2002 (2. místo; Cena za interpretaci autora 20. století), Soutěž konzervatoří 2002 (Čestné uznání), Internationalen Wettbewerb Violoncello, Liezen, Österreich 2004 (4. místo v kategorii), Soutěž o cenu W. A. Mozarta Brno (1. místo), Soutěž o cenu Nadace B. Martinů 2008 (2. cena; Cena za nejlepší provedení skladby B. Martinů). Zúčastnil se smyčcových interpretačních kurzů v Třebíči „Il sole e violino“ a Mistrovských kurzů komorní hry Sommerakademie Prag-Wien-Budapest (Herbert Kefer, Josef Klusoň, Ferenc Rados) a kurzů barokní hudby pod vedením Francois Langellé. Vystupoval jako sólista Symfonického orchestru Konzervatoře Brno a Moravského komorního orchestru, jehož byl také několik let členem, na Music festival Znojmo ´06 a na hudebním festivalu v České Skalici. V současné době je členem Sedláčkova kvarteta a Komorního orchestru Quattro.