RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK14
Petr Přibyl, František Kůda
Heroldova síň
19. listopadu 2009 v 19.30 h
Petr Přibyl – viola
František Kůda – klavír

  Program:  
Henry Eccles (1671 – 1742) – Sonáta g moll pro violu a klavír (Largo, Corrente. Allegro, Adagio, Allegro vivace)
Karl Ditters von Dittersdorf (1739 – 1799) – Sonáta Es Dur pro violu a klavír (Allegro moderato, Menuetto I., Adagio, Menuetto II., Tema con variazioni)
Antonín Dvořák (1841 – 1904) – Sonatina G dur pro violu a klavír (Allegro risoluto, Larghetto, Scherzo.Molto vivace, Finale.Allegro)

  Přestávka  
Anton Rubinstein (1829 – 1894) – Sonáta f moll pro violu a klavír (Allegro appassionato, Andante, Allegro non troppo, Allegro con fuoco)

Petr Přibyl
     Petr Přibyl patří mezi nejvýznamnější reprezentanty střední generace českých violistů. Narodil se r. 1954 v Jindřichově Hradci. Je absolventem pražské konzervatoře (obor housle) a AMU v Praze (obor viola). V roce 1982 se stal laureátem mezinárodní violové soutěže v Bělehradě. Od té doby se věnuje pravidelné koncertní činnosti doma i v zahraničí, která trvá dodnes. Spolupracuje s předními komorními soubory (kvarteto Apollon…), orchestry (Virtuosi Pragenses…), pěvci (Jiří Sulženko, Zdena Kloubová…) a instrumentalisty (František Kůda – klavír, Ivana Pokorná – harfa, Alžběta Vlčková – violoncello, Zuzana Němečková a Jaroslav Tůma – varhany). Od roku 2005 se datuje i spolupráce s houslistou Václavem Hudečkem.
     Od roku 1990 působí Petr Přibyl jako koncertní mistr viol orchestru Národního divadla v Praze.
     V roce 2000 byl hostem Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově. Z uměleckých aktivit v zahraničí stojí za zmínku turné a koncerty ve Španělsku, Japonsku, Rakousku, Německu a Švédsku.
     Tři roky se zabýval vlastní úpravou a studiem vzácných 12 FANTAZIÍ pro sólové housle G. Ph. Telemanna a jejich transkripcí pro violu. V létě roku 2009 proběhne již 5. ročník festivalu Magická viola Petra Přibyla v Jindřichově Hradci.
     Ve volném čase se Petr Přibyl věnuje komponování rockové hudby a hře na klávesové nástroje. I zde spolupracuje s předními textaři (Pavel Šrut, Jaroslav Jakoubek, Jaroslav Vanča, Pavel Vrba) a interprety (Petr Novák, Václav Neckář, Petra Janů, Petr Janda a Olympic, Radim Hladík a Blue Effect). Píseň Nějak se vytrácíš má lásko z jeho autorského projektu Kulhaví poutníci se dlouhodobě držela na 1. místě hitparády Českého rozhlasu.
     
František Kůda
     Pražskou konzervatoř absolvoval ve třídě prof. A. Grünfeldové, komorní hru u prof. B. Jaroše. Po absolutním vítězství v Chopinově soutěži v Mar. Lázních potvrdil skvělou školu prof. I. Štěpánové-Kurzové, u níž pokračoval ve studiu na pražské AMU. Od té doby se soustavně věnuje koncertní činnosti jako sólista i komorní partner řady špičkových instrumentalistů i pěvců, doma i v zahraničí.
     V mezinárodní soutěži v Markneukirchenu získal cenu za nejlepší klavírní doprovod.
     Jeho repertoár zahrnuje stěžejní díla baroka, klasicismu i romantismu, často interpretuje skladby 20. století.
     Pro rozhlas a gramofonové firmy natočil na desítky titulů. Působí pedagogicky na Pražské konzervatoři.