RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK12
Nostitzovo kvarteto
Heroldova síň
16. února 2012 v 19.30 h


Petr Bernášek – 1. housle
Václav Vacek – 2. housle
Pavel Hořejší – viola
Petr Šporcl – violoncello

  Program:  
František Ondříček – Smyčcový kvartet As Dur op. 22 (Allegro moderato, Allegro non troppo, Adagio ma non troppo, Finale. Andante. Allegro molto)
Otmar Kvěch – Smyčcový kvartet č. 9 (Invokation. Maestoso, Invokation. Allegretto zeffiroso, Molto tranquillo)

  Přestávka  
Antonín Dvořák – Smyčcový kvartet Op. 105 As Dur (Adagio ma non troppo, Molto vivace, Lento e molto cantabile)

     Soubor M. Nostitz Quartet vznikl v říjnu 1994 během studií na Hudební fakultě Akademie můzických umění v Praze ve třídě doc. Václava Bernáška (Kociánovo kvarteto). Poté pokračoval ve dvouletém postgraduálním studiu na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni u prof. Güntera Pichlera a prof. Thomase Kakusky (Alban Berg Quartet). V průběhu studií se kvarteto opakovaně účastnilo mistrovských kurzů komorní hry v rakouském Reichenau pod vedením Norberta Brainina, Siegmunda Nissela (Amadeus Quartet) a členů Bartókova kvarteta. Na základě vítězství v soutěži Charles Hennen Concours v holandském Heerlenu v roce 1997 byl M. Nostitz quartet přizván k účasti na Orlando festivalu v Kerkrade, kde se setkal mimo jiné s Martinem Lovettem (Amadeus Quartet) a Stefanem Metzem (Orlando Quartet). Rok 1998 byl pro kvarteto ve znamení dalších úspěchů v mezinárodních soutěžích. Po 2. místě a titulu laureáta v Mezinárodní soutěži Pražského jara v Praze následovalo vítězství v Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v italské Cremoně, která se konala pod záštitou Rotary klubu. V roce 1997 kvarteto poprvé navštívilo Japonsko v rámci Partnerských dnů měst Praha – Kyoto. Od té doby se pravidelně účastní koncertních turné po Japonsku, na kterých spolupracuje i s řadou japonských sólistů. Mezi další země, kam se soubor pravidelně vrací, patří především Německo a Španělsko. Úspěchy slaví taktéž na koncertních pódiích ve Velké Británii, Francii, Belgii, Nizozemí, Itálii, Řecku aj. Kvality souboru měli možnost také ocenit posluchači v USA, Číně či Ománu. Z nedávné historie stojí za zmínku úspěšná prezentace české kvartetní školy při příležitosti Dnů české hudby v Drážďanech. Kvarteto taktéž pedagogicky působilo a koncertovalo v rámci letních kurzů komorní hudby „Divertimenti“ na řeckém ostrově Corfu.
     Rok 2006 byl pro soubor nejen ve znamení řady domácích i zahraničních koncertů, ale i rokem publikačním. Na podzim vydali společně s flétnistou Janem Ostrým svoje nejnovější CD se smyčcovými a flétnovými kvartety Jakuba Jana Ryby. Počátkem roku 2007 podnikli Nosticovci spolu s Kociánovým kvartetem cestu do Španělska, kde do programu koncertů zařadili také smyčcové oktety Felixe Mendelssohna – Bartholdyho a Luise Spohra. Mezi žánrová zpestření patří také spolupráce se zpěvákem Jankem Ledeckým v podobě vánočních koncertů.
     M.Nostitz kvartet užívá svého jména od roku 1996 a to s laskavým svolením hraběnky Mathilde Nostitz-Rieneck, jejíž rod patřil v 18. a 19. století k velkým mecenášům umění.
PETR BERNÁŠEK
     ukončil studium na AMU v Praze ve třídě profesora Jiřího Tomáška. V roce 1990 získal roční stipendium na Mezinárodní akademii Yehudy Menuhina ve Švýcarsku, kde studoval pod vedením Alberta Lysyho a Yehudy Menuhina. V roce 1995 absolvoval tříměsíční stáž na Pařížské konzervatoři v houslové třídě profesora J. Ghestema a komorní hru u profesora I. Golana. Petr Bernášek je držitelem 3. ceny v mezinárodní soutěži o cenu Beethovenova Hradce v Hradci nad Moravicí a finalistou mezinárodní sonátové soutěže "Vierzon 1995" konané ve Francii
VÁCLAV VACEK
     ukončil studium na AMU v Praze ve třídě docenta Petra Messiereura, člena Talichova kvarteta. V průběhu studia působil ve smyčcovém kvartetu AMU, s kterým se zůčastnil Hudebního festivalu v Terstu. Po ukončení studia byl členem kvarteta Fenix a od roku 1998 působil v Komorním orchestru Pražských symfoniků.
PAVEL HOŘEJŠÍ
     ukončil studium na AMU v Praze ve třídě profesora Lubomíra Malého, člena Kvarteta Hlavního města Prahy. Během studií se zúčastnil Mezinárodní soutěže o cenu Beethovanova Hradce v Hradci nad Moravicí a získal 2. cenu na soutěži konzervatoří v Kroměříži. V letech 1990 až 1995 byl členem České filharmonie. Absolvoval také sólová vystoupení s Pražským studentským orchestrem, s Komorním orchestrem Berg a dalšími.
PETR ŠPORCL
     se narodil 20.4.1969 v Českých Budějovicích. Na violoncello začal hrát v 7 letech, poté pokračoval ve studiích na Pražské konzervatoři (Prof. František Pišinger) a AMU v Praze (Prof. Daniel Veis). V letech 1991-93 studoval na Jižní metodistické univerzitě v Dallasu, USA (Prof.Christopher Adkins). Petr Šporcl je žádaným komorním hráčem a vystupuje s mnoha předními českými orchestry. Mezi jeho nejvýznamnější úspěchy patří: 1.cena v mezinárodní soutěži o cenu Beethovenova Hradce (1988). 3.cena v mezinárodní soutěži Corpus Christi, Texas, USA (1992). 1.cena Concerto Competition at Southern Methodist University Dallas, USA (1993). Je jedním ze zakladatelů M.Nostitz quartet.