RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK423
Posluchači Hudební fakulty AMU Praha
Heroldova síň
7. května 2012 v 19.30 h
Eva Schäferová – housle
Markéta Dominikusová – housle
Václav Mácha – klavír

  Program:  
Max Bruch – Koncert g moll – Předehra (Allegro moderato, Adagio, Finale, Allegro energico)
Georg Phillipp Telemann – Fantazie f mol
Henryk Wieniawski – Polonéza D dur op. 4

  Přestávka  
Georg Phillipp Telemann – Fantazie h moll
Eugen Ysaye – Elegická poéma
Alexandr Glazunov – Koncert a moll (jednovětý)

Markéta Dominikusová
     Markéta Dominikusová se narodila r. 1995 v Hradci Králové. Na housle začala hrát ve čtyřech letech v ZUŠ Ústí nad Orlicí pod vedením Miluše Barvínkové. Od sedmi let pak docházela do ZUŠ Letohrad do třídy Pavlíny Balcarové.
     Pravidelně se účastnila soutěží Josefa Muziky v Nové Pace, Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí a dalších soutěží (ZUŠ). Často získávala přední ceny a její talent byl porotami vysoko oceňován.
     Na Telemannově soutěži v polské Poznani 2012 se dostala z 37 účastníků do finále, což byl velký úspěch. Účastní se pravidelně kurzů u profesorů Bohumila Kotmela a Františka Novotného. Na kurzech Václava Hudečka byla několikrát oceněna jako nejlepší účastnice. V prosinci 2011 dokonce absolvovala s Václavem Hudečkem jeho předvánoční turné. V současné době studuje Markéta Dominikusová Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Pavla Kudeláska.
     Hraje na nástroj mistra J. B. Dvořáka (1911).
     
Václav Mácha
     Václav Mácha se narodil v r.1979 v Praze.
     V roce 1994 absolvoval Hudební školu hl.m. Prahy jako žák prof. Jana Tůmy, a ve svých 15 letech se stal nejmladším posluchačem Hudební fakulty Akademie muzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Moravce. Po úspěšném absolvování HAMU studoval u prof. Karl-Heinz Kammerlinga na Hochschule fur Musik und Theater v Hannoveru v Německu, kde absolvoval v roce 2001 a potom pokračoval v postgraduálním studiu sólového klavíru, opět u prof. Kammerlinga.
     S úspěchem se zúčastnil mezinárodních soutěží (např. “Virtuosi per musica di Pianoforte” 1. cena, rozhlasová soutěž “Concertino Praga” 2. místo, finalista “Mezinárodní tribuny mladých interpretů UNESCO” v Bratislavě, v Dublinu o “Evropskou hudební cenu” 3. cena, “Cena Leoše Janáčka”, 1. cena a zvláštní cena za nejlepší interpretaci Beethovenových skladeb na soutěži “Viotti-Valsesia” v Itálii, 2. cena na soutěži “K. Bergemanna” v Hannoveru).
     Václav Mácha uskutečnil již celou řadu celovečerních recitalů v největších koncertních sálech v Praze i dalších městech republiky (již ve svých15 letech samostatný recital v Dvořákově síni pražského Rudolfina), v celé řadě evropských měst (Paříž, Berlin, Hamburg, Budapeš, Bonn, Bayreuth, Hannover atd. a opakovaně v USA, v Mexiku, v Turecku a Japonsku (Tokyo, Nagoya atd.). Vystupoval s Pražskou komorní filharmonií, Českým národním symfonickým orchestrem, Státní filharmonií Brno, Sukovým komorním orchestrem, Český komorním orchestrem, Filharmonií Hradec Králové, Komorní filharmonií Pardubice, Orchestrem Filarmonica P. Costantinescu di Ploiesti, dalšími orchestry, s dirigenty (Bělohlávek, Freeman, Turnovský, Hanus, Eliška atd.) a předními sólisty (V. Hudeček, I. Štraus, J. Pazdera, B. Kotmel, atd.).
     Část svého repertoáru nahrál též v Českém a Slovenském rozhlase a Deutsche Welle. V Slovenském rozhlase uskutečinil s Jindřichem Pazderou nahrávku kompletního díla F. Schuberta pro housle a klavír, spolu též nahráli CD s fantasiemi Schuberta, Suka a Milhauda. Jedno z jeho vystoupení v Německu bylo zařazeno na CD “mladých talentů Evropy”. V roce 2005 nahrál Sonátu W. A. Mozarta pro EBU (Evropská rozhlasová unie) k 250. výročí narození W. A. Mozarta. V současné době je zaměstnán jako odborný asistent na Hudební fakultě AMU.
     
Eva Schäferová
     Eva Schäferová se narodila 1995 v Liberci. První lekce houslové hry dostala ve věku 5 let, od svého dědy, St. Sůvy, pedagoga ZUŠ v Liberci. Od 8 let pravidelně konzultuje s prof. Ivanem Štrausem. Účastnila se mnoha soutěží, dvakrát se stala absolutní vítězkou houslové soutěže Josefa Muziky v Nové Pace.
     V roce 2010 byla přijata na pražskou konzervatoř, kde nyní studuje ve 2. ročníku u prof, Pavla Kudeláska.
     V roce 2010 získala Zlatý oříšek – cenu pro mladé osobnosti, které už dosáhly výrazných výsledků ve svém oboru.
     Několikrát se zúčastnila Kocianovy houslové soutěže. Její poslední účast v roce 2011 byla korunována získáním titulu absolutního laureáta KHS, který ji oprávnil k vystoupení na zahajovacím koncertu Festivalu Kocianovo Ústí 9. května s koncertem A. Glazunova.
     Jejím posledním velkým úspěchem je 1. cena na houslové soutěži G. F. Telemanna v březnu letošního roku, kde zvítězila v mezinárodní konkurenci 37 účastníků z celé Evropy.
     V roce 2011 provedla též s velkým úspěchem Sibeliův houslový koncert s Kaunaskou filharmonií v Litvě.
     Kromě sólové hry se také věnuje činnosti v triu, s nímž získala roku 2011 titul absolutního vítěze národního kola rozhlasové soutěže Concertino Praga.
     Pravidelně navštěvuje kurzy v Litomyšli (prof. Ivan Štraus), od r. 2009 též ve slovenské Kremnici (prof. Peter Michalica).