RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK14
Korngold Quartet a Matěj Žák
Heroldova síň
7. června 2012 v 19.30 h
Kristina Czajkowská
Václav Zajíc
Klára Hegnerová
David Hrubý
Matěj Žák – kytara

  Program:  
Joseph Haydn – Quartet D dur (Allegro, Adagio, Minuetto alternatamente, Finale. Presto)
Evžen Zámečník – Smyčcový kvartet č. 3 "Lašský" (Lento. Allegro, Molto lento (quasi danza), Vivace)
Leoš Janáček – Smyčcový kvartet č. 1, Z podnětu L. N. Tolstého "Kreutzerovy sonáty" (Adagio. Con moto, Con moto, Con moto. Vivace. Andante, Con moto. Adagio. Maestoso)

  Přestávka  
Erich Wolfgang Korngold – Smyčcový kvartet č. 3 D dur, op. 34 (Allegro moderato, Scherzo. Allegro molto, Sostenuto. Like a folk tune, Allegro con fuoco)

     Korngold Quartet
     Korngold Quartet patří mezi přední česká kvarteta nastupující mladé generace. Své kořeny má na brněnské konzervatoři, kde začínalo pod vedením violoncellisty Janáčkova kvarteta Břetislava Vybírala a pokračoval v již dnešním složení na JAMU Brno ve třídě prof. Adolfa Sýkory (Janáčkovo kvarteto). V rámci programu Erasmus bylo souboru umožněno studium na Universität für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni, kde navázal spolupráci s univ. prof. Johanessem Meisslem (Artis Quartet). V rámci mezinárodních mistrovských kurzů kvarteto pracovalo s významnými osobnostmi komorní hudby jako např. Hatto Beyerle (Alban Berg Quartet), Sándor Devich (Bartók Quartet), Evgenia Epshtein (Aviv Quartet), Josef Klusoň (Pražákovo kvarteto), Apollon Musag`ete Quartet aj.
     Největším úspěchem souboru je vítězství na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka 2010, kde kvarteto získalo také cenu za nejlepší provedení díla Leoše Janáčka a vítězství na soutěži Nadace Bohuslava Martinů 2010, kde byla kvartetu udělena i cena za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů. Na svém kontě má řadu dalších ocenění – mezi nimi např. zvláštní cenu Josefa Koouska ze soutěže pořádané v rámci ACT Musical Festival London 2006, 2. cenu z mezinárodní soutěže Premio Citta´di Padova 2009 a Promotion award z Internationale Sommerakademie 2010.
     Soubor se snaží budovat všestranný repertoár, který zahrnuje stěžejní díla kvartetní literatury všech stylových období. Podstatně je zastoupena česká tvorba a soubor se věnuje i interpretaci děl soudobých. V rámci spolupráce s mladými sólisty svůj repertoár rozšiřuje i o komorní skladby pro větší obsazení. Kvarteto vystoupila na řadě festivalů u nás i v zahraničí (Mozartovy cesty, Janáčkovy Hukvaldy, Janáček Brno, Europäische Wochen Passau aj.). Na pozvání EMCY (European Union of Music Competitions for Youth) podnikl soubor také turné „Stars of tomorrow“ po Německu a Rakousku. Nahrával pro Český a Bavorský rozhlas.
     
     Matěj Žák
     Matěj Žák se narodil v roce 1991 v Rakovníku. Studium hry na klasickou kytaru začal již jako 7letý. V roce 2005 byl přijat na Gymnázium Jana Nerudy do kytarové třídy profesora Václava Kučery. Roku 2010 nastoupil do 5. ročníku Pražské konzervatoře, kde je posluchačem ve třídě Patrika Vacíka. Během studií má za sebou celou řadu úspěchů jak v koncertní činnosti, tak na nejrůznějších kytarových soutěžích. Jen v roce 2007 se stal finalistou dvou mezinárodních soutěží. V témže roce dále získal titul Laureáta soutěže konzervatoří, na které také v roce 2010 získal 2. cenu. Kromě sólového vystupování se aktivně věnuje komorní hře, a to především v duu s houslemi a se smyčcovým kvartetem. Prováděl četné kytarové koncerty se smyčcovým kvartetem Apollon a Kaprovým kvartetem. Sólově vystupoval na významných festivalech klasické hudby jakými jsou Mladé Pódium, loutnové mistrovské kurzy Losyho Štěkeň, kytarové mistrovské kurzy OpenGuitar festival nebo Heroldův Rakovník. Spolupracoval se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK při provedení 7. Mahlerovy symfonie. Taktéž se zúčastnil mistrovských kytarových kurzů pod vedením světových kytarových špiček Pavla Steidla, Paola Pegorara, Pabla Marquéze, Stefana Violy a mnoha dalších. Ve snaze o autentickou interpretaci kompozic starých mistrů hraje na kopii tzv. romantické kytary (přelom 18. a 19. století). Kromě klasické kytary a klasické hudby vůbec se taktéž věnuje hře na bicí nástroje a dalším žánrům, především jazzu. Své koncerty tak obohacuje o další prvky například ve spolupráci s trombonem a klavírem.