RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK416
HR 2012 - Chrámový sbor Krucemburk, Orchestr Ars Antiquitatis
kostel sv. Bartoloměje
30. září 2012 v 19.30 h


Zuzana Zaimlová


Martina Kučerová


Matěj Žák


Luboš Malý
Zuzana Zaimlová – soprán
Martina Kučerová – alt
Matěj Žák – kytara
Luboš Malý – dirigent

  Program:  
Luboš Malý – Koncert pro kytaru a orchestr El Escorial
Luboš Malý – Magnificat pro soprán, alt, smíšený sbor a orchestr


Zuzana Zaimlová
     Od dětství navštěvovala lekce zpěvu a kytary. Obor zpěv studovala na českobudějovické konzervatoři (I. Švandová, V. Bobáková). Roku 2011 vystudovala na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích obor český jazyk-hudební výchova pro ZŠ. V současné době se připravuje na absolutorium na Akademii staré hudby v Brně v oboru zpěv pod vedením přední evropské sopranistky Ireny Troupové. Již v době svého studia na konzervatoři vystupovala na koncertech duchovní hudby. Pravidelně se zúčastňuje interpretačních kurzů zaměřených na starou hudbu (J. Kotouč, I. Troupová, L. Vendl). Od roku 2003 vyučuje zpěv v ZUŠ Borovany. Navštěvuje kurzy pro pedagogy zpěvu. Jako sólistka spolupracuje s Jihočeským pěveckým sdružením a tělesem Collegium musicum Budvicense.

Martina Kučerová
     Narodila se v Jindřichově Hradci a po maturitě v roce 1999 absolvovala zpěv u prof. Š. Hraničkové na konzervatoři v Českých Budějovicích. Ve studiu zpěvu pokračovala u prof. Jany Jonášové a prof. René Tučka na pražské AMU, kde v r. 2003 obdržela bakalářský diplom a v r. 2006 diplom magisterský. První zkušenosti na operním jevišti získala ve studentských projektech konzervatoře a Jihočeského divadla v operách H. Purcela – Dido a Aeneas v roli kouzelnice (1996) a v Martinů Veselohře na mostě v roli Evy (1998). Během studia konzervatoře nastudovala s různými orchestry Mozartovu Korunovační mši a Rekviem, Dvořákovu mši D dur a Biblické písně, Pergolesiho a Vivaldiho Stabat Mater a pro jihočeský rozhlas árie s orchestrem: Carmen (G. Bizet – Habanera), Ježibaba (A. Dvořák – Rusalka), Róza (B. Smetana – Tajemství). V roce 1998 a 1999 reprezentovala českobudějovickou konzervatoř jako sólistka při přehlídce orchestrů konzervatoří pod vedením J. Vodňanského a M. Kaňáka. V roce 1998 přijala nabídku barokního souboru Cappella Academica na hlavní roli ve stejnojmenné Händelově opeře Flavio a v roce 2000 vytvořila roli Tigrindy ve Vivaldiho opeře Orlando finto pazzo, která byla provedena také v italských Benátkách a zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově. V rámci spolupráce operního studia AMU a opery divadla Ústí nad Labem nastudovala a provedla roli sestry Marty v Martinů Hrách o Marii. V této roli účinkovala i v Národním divadle v Praze při přehlídce oblastních divadel v roce 2001. V lednu 2003 účinkovala v Českém rozhlase s programem z děl G. Bizeta, L. Bernsteina a G. Gershwina v přímém přenosu stanice Vltava. V letech 2004 a 2005 spolupracovala s barokním souborem Hofmusici v roli Jupitera v opeře J. J. Fuchse Juno implacata a v roli Scipia Africana ve stejnojmenné opeře A. Caldary. Věnuje se pedagogické činnosti a pěveckým aktivitám, vystupuje na koncertních pódiích, a to nejen s operním a písňovým repertoárem.

Matěj Žák
     Narodil se v roce 1991 v Rakovníku. Studium hry na klasickou kytaru začal již jako 7letý. V roce 2005 byl přijat na Gymnázium Jana Nerudy do kytarové třídy profesora Václava Kučery. Roku 2010 nastoupil do 5. ročníku Pražské konzervatoře, kde je posluchačem ve třídě Patrika Vacíka. Během studií má za sebou celou řadu úspěchů jak v koncertní činnosti, tak na nejrůznějších kytarových soutěžích. Jen v roce 2007 se stal finalistou dvou mezinárodních soutěží. V témže roce dále získal titul Laureáta soutěže konzervatoří, na které také v roce 2010 získal 2. cenu. Kromě sólového vystupování se aktivně věnuje komorní hře, a to především v duu s houslemi a se smyčcovým kvartetem. Prováděl četné kytarové koncerty se smyčcovým kvartetem Apollon a Kaprovým kvartetem. Sólově vystupoval na významných festivalech klasické hudby, jakými jsou Mladé pódium, loutnové mistrovské kurzy Losyho Štěken, kytarové mistrovské kurzy OpenGuitar festival nebo Heroldův Rakovník. Spolupracoval se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK při provedení 7. Mahlerovy symfonie. Taktéž se zúčastnil mistrovských kytarových kurzů pod vedením světových kytarových špiček Pavla Steidla, Paola Pegorara, Pabla Marquéze, Stefana Violy a mnoha dalších. Ve snaze o autentickou interpretaci kompozic starých mistrů hraje na kopii tzv. romantické kytary (přelom 18. a 19. století). Kromě klasické kytary a klasické hudby vůbec se taktéž věnuje hře na bicí nástroje a dalším žánrům, především jazzu. Své koncerty tak obohacuje o další prvky například ve spolupráci s trombonem a klavírem.

Luboš Malý
     Kytarista, loutnista, učitel, producent a hudební publicista s univerzálním záběrem od staré hudby po blues, rock a jazz. Po soukromém studiu kytary působil v mnoha hudebních souborech i jako koncertní umělec ve svobodném povolání převážně s historickým kytarovým a loutnovým repertoárem. Jako publicista pracuje zejména pro nakladatelství Muzikus pro časopisy Muzikus a Harmonie. V letech 1999–2004 byl členem prezidia České hudební rady, která sdružuje 43 nejvýznamnějších hudebních institucí ČR pod Unescem, a od roku 2001 je členem rady Svazu autorů a interpretů. Je také členem Akademie populární hudby. Účastní se i soutěžních porot kytarové hudby, vede odborné semináře a kytarové workshopy. Od roku 1992 se průběžně věnuje naučným a výchovným koncertům pro děti a mládež. Do umělecké činnosti lze zahrnout koncertování v mnoha zemích Evropy – kromě České republiky vystupoval a vystupuje v Polsku, na Slovensku, v Rakousku, Německu a Itálii také jako hráč continua. Účastní se prestižních mezinárodních loutnových festivalů v Německu a Rakousku. Jako jazzový a flamenco kytarista se věnuje dlouhodobě bohatému  koncertnímu životu a vyučování této hudby. Zabývá se i hudbou Latinské Ameriky. V roce 2005 přijímá angažmá v Národním divadle a Státní opeře. Je autorem bluesové DVD školy a v současné  době se prosazuje i jako skladatel. Kromě mnoha jazzových kompozic napsal také koncert pro kytaru a orchestr El Escorial ve španělském slohu, Magnificat a latinskou mši pro sóla, sbor a orchestr Missa Antiqva.