RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK10
HR 2012 - Kvarteto Apollon, Wenzel Grund
Heroldova síň
8. října 2012 v 19.00 h


Kvarteto Apollon


Wenzel Grund
Pavel Kudelásek – housle
Radek Křižanovský – housle
Pavel Ciprys – viola
Pavel Verner – violoncello

Wenzel Grund – klarinet

  Program:  
Sergej Prokofjev – Smyčcový kvartet č. 2, op. 92 „na Kabardinská témata“
Antonín Rejcha – Kvintet B dur pro klarinet a smyčcové kvarteto

  Přestávka  
Maurice Ravel – Smyčcový kvartet F dur

Pavel Kudelásek
     Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě profesora Jaroslava Foltýna a AMU ve třídě profesora Antonína Moravce. Studium si doplnil na kursech prof. Kato Havas. V roce 1993 se stal prof. houslové hry na Pražské konzervatoři, kde působí dodnes. Věnuje se sólové a komorní hře, byl členem řady úspěšných souborů (Dvořákovo kvarteto, Český komorní orchestr, Pro Arte Antiqua). Spektrum jeho hudebních aktivit doplňuje oblast kompozice

Radek Křižanovský
     Pražskou konzervatoř absolvoval ve třídě prof. Karla Přibyla, komorní hře se věnoval jako člen kvarteta Pražské konzervatoře pod vedením prof. Viktora Moučky. V roce 1994 ukončil svá studia na AMU u prof. Jiřího Nováka. Byl zástupcem koncertního mistra České filharmonie.

Pavel Ciprys
     Absolvoval konzervatoř v Brně a Janáčkovu akademii múzických umění ve třídě prof. Ladislava Kyseláka. Je laureátem mezinárodní hudební soutěže Beethovenův Hradec, stipendistou Nadace český hudební fond a držitelem ceny Fondu Leoše Janáčka za mimořádné studijní výsledky. Své interpretační umění rozvíjel v řadě předních českých těles. V současnosti působí jako vedoucí violové skupiny Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Pavel Verner
     Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Pravoslava Sádla, na AMU studoval u prof. Alexandra Večtomova a Stanislava Apolína. Od roku 1988 působil jako člen Kvarteta Eberle, které získalo v roce 1989 na soutěži v Evianu cenu za uvedení prvního smyčcového kvartetu Leoše Janáčka. Působil jako koncertní mistr Státní opery Praha a jako člen České filharmonie

Wenzel Grund
     Wenzel Grund se narodil v Praze a od roku 1969 žije ve Švýcarsku. Pod vedením Kurta Webera studoval hru na klarinet na Hudební a divadelní konzervatoři v Bernu. Již během studií vystoupil jako sólista s Junge Schweizer Philharmonie a v International Opernstudio v Zürichu. Účastnil se mistrovských kurzů u prof. Josta Michaelse, Karla Leistera a prof. Siegfrieda Palma. Je dlouholetým členem klarinetového kvarteta Swiss Clarinet Players a v současné době působí také v Clarin Art Ensemble. Aktivně spolupracuje s mnoha známými komorními soubory a lze ho pravidelně slyšet na klarinetových recitálech. Je znám novátorským provedením děl a řadu současných skladeb uvedl v premiéře. Hostuje jako sólista a komorní hráč na mezinárodních festivalech. Pořídil četné nahrávky pro rozhlas, televizi a natočil CD. Jako profesor vyučuje na mnoha hudebních institucích a vede interpretační kurzy. Je rovněž členem porot v národních a mezinárodních soutěžích, jako je například mezinárodní rozhlasová soutěž Concertino Praga v České republice.