RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK15
Sedláčkovo kvarteto, Lukáš Pavlíček – hoboj
Rabasova galerie Rakovník
Heroldova síň
10. března 2016 v 19.30 h


Michal Sedláček – 1. housle
Jan Maceček – 2. housle
Vít Kubík – viola
Karel Chudý – violoncello
Lukáš Pavlíček – hoboj

  Program:  
František Adam Míča (1746 – 1811) – Hobojový kvartet C-dur (1. Allegro, 2. Andante, 3. Allegretto)
Bohuslav Martinů (1890 – 1959) – Smyčcový kvartet č. 6, H. 312 (1. Allegro moderato, 2. Andante, 3. Allegro – Allegro con brio)

  Přestávka  
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) – Smyčcový kvartet č. 17 B-dur, „Lovecký“ (1. Allegro vivace assai, 2. Menuet. Moderato, 3. Adagio, 4. Allegro assai)

Sedláčkovo kvarteto
     Mladé kvarteto vzniklo v roce 2006 na Akademii múzických umění v Praze a navazuje na tradici Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni v letech 1974 – 1994. Tradice je spojena rodinou vazbou obou primáriů, Michal Sedláček je vnukem Jana Sedláčka. První důležité poznatky v oblasti komorní hry získal soubor u Jiřího Panochy – primária Panochova kvarteta, pod jehož vedením také studoval komorní hudbu na AMU v Praze. Všichni členové mají vynikající zkušenosti jak se sólovou, tak komorní hrou a spolupracují s předními českými i zahraničními pedagogy, kteří působí v ansámblech jako např. Stamicovo kvarteto, Kocianovo kvarteto, Alban Berg Quartet, ARIA Quartett či AVIV Quartet.
     Soubor se několikrát zúčastnil mistrovských kurzů „Internationale Sommer Akademie Praha-Wien-Budapest“ v rakouském Reichenau, pod vedením členů renomovaných kvartet (např. Keller Quartett, Artis Quartett Wien, Tel Aviv Quartet či Alban Berg Quartett). Soubor vystupoval na mnoha významných akcích v České republice i v zahraničí, mj. na festivalu v rámci ISA, na festivalu Mladá Praha, Sukovy Křečovice v rámci Pražského jara, Nekonvenční Žižkovský Podzim, na festivalu Nitrianská hudobná jeseň, na festivalu Pablo Casalse v Prades, na koncertech v Salzburgu, v Bruselu či v Pekingu.
     Sedláčkovo kvarteto je vítězem mezinárodní soutěže Karola Szymanowského v Katowicích (Polsko, 2014), vítězem Soutěže Bohuslava Martinů v Praze (2014), kde zároveň obdrželo Cenu za nejlepší interpretaci skladby B. Martinů. Dále je nositelem 3. ceny z Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka 2015 v Brně a 3. ceny z Mezinárodní soutěže Johannese Brahmse (Rakousko, 2013). Na sezónu 2015/16 je soubor zařazen na stipendijní Listinu Českého hudebního fondu.
     Soubor natočil v roce 2011 Smyčcový kvartet d-moll, op. 34 Antonína Dvořáka, za jehož interpretaci obdržel Zvláštní cenu ISA 11´. Sedláčkovo kvarteto vydalo ve spolupráci s Nadací Bohuslava Martinů CD s kvartety českých autorů (K. Slavický, S. Hořínka, B. Martinů, J. Teml). Dále připravuje vydání nového CD s hudbou F. A. Míči, W. A. Mozarta a A. Dvořáka. Kvarteto podporuje vznik nových děl mladé generace českých autorů a stojí tak u četných premiér skladeb.
Lukáš Pavlíček
     Lukáš Pavlíček je velmi výraznou osobností nastupující generace českých hobojistů. Narodil se v roce 1986 v Rakovníku, vystudoval Pražskou konzervatoř ve třídě Bedřicha Vobořila a Vladislava Borovky. Pokračoval ve studiu na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Zúčastnil se několika mistrovských kurzů (Stefan Schilli, Jean-Louis Capezzali, Jerome Guichard).
     V roce 2011 studoval na Univerzitě Mozarteum v rakouském Salzburgu u Stefana Schilliho, sólohobojisty Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
     Od roku 2006 je hobojistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Pravidelně hostuje v Pražském komorním orchestru, Filharmonii Brno, Jihočeské filharmonii, Pražské komorní filharmonii, a hrál mimo jiné ve Španělsku, Řecku, Japonsku a Koreji.
     V Ostravě roku 2007 získal absolutní vítězství a titul laureáta dechové soutěže.
     Pravidelně natáčí pro Český rozhlas, spolupracuje s Pražským dechovým oktetem, Pražákovým kvartetem, Bennewitzovým kvartetem, Sedláčkovým kvartetem a sólově se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Plzeňskou filharmonií a dirigenty Ondrejem Lenárdem, Tomášem Braunerem a Václavem Luksem.