RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK15
Karel Vrtiška - klavír
Heroldova síň
14. dubna 2016 v 19.30 h  Program:  
Domenico Scarlatti – Sonáta G – dur L. 486, Sonáta D – dur L 14, Sonáta E – dur L. 224
Leoš Janáček – V mlhách
Johannes Brahms – Variace na Paganiniho téma op. 35 (II. díl)

  Přestávka  
F. Liszt – Uherská rapsodie č. 2, Liebesträume, S.541 (Hohe Liebe in A♭ major (S.541/1), Seliger Tod in E♭ major (S.541/2), Oh Lieb, so lang du lieben kannst in A♭ major (S.541/3)), Mefistův valčík

Karel Vrtiška
     Karel Vrtiška se narodil v roce 1990 v Praze, kde studoval na ZUŠ Ilji Hurníka u prof. M. Tomanové a na Hudební škole hlavního města Prahy u prof. J. Tomana.
     V roce 2010 úspěšně dokončil bakalářské studium na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění u doc. B. Krajného.
     V roce 2012 absolvoval magisterské studium na Hochschule für Musik v Norimberku ve třídě prof. W. Manze s prospěchovým stipendiem.
     V roce 2015 absolvoval magisterské studium na Akademii múzických umění ve třídě prof. M. Kasíka.
     Své první ocenění na soutěži získal Karel Vrtiška v roce 1999, kdy obdržel 1. cenu v pražském kole soutěže ZUŠ a 2. cenu „Prague Junior Note“.
     V následujících letech získal celou řadu ocenění na mezinárodních soutěžích:
     • cenu na mezinárodní klavírní soutěži „Carl Czerny“
     • cenu na soutěži „Virtuosi per musica di pianoforte“ v Ústí nad Labem
     • titul laureáta na Mezinárodní smetanovské soutěži v Plzni (2008)
     • cenu a cenu absolutního vítěze celostátního kola ZUŠ
     • titul laureáta soutěže Beethovenův Hradec (2009)
     • titul laureát soutěže V. Nováka v Kamenici nad Lipou (2010)
     • titul laureáta na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni (2014)
     Sólově vystupoval pod vedením dirigenta Paula Freemana, Libora Peška, prof. Vlastimila Mareše, Chuheie Iwasakiho, Jaroslava Kyzlinka, Petera Vrábela, Koji Jawamota, za hudebního doprovodu Českého národního symfonického orchestru, Orchestru Berg, Komorního orchestru pražských symfoniků, Akademických komorních sólistů a Moravské filharmonie Olomouc.
     Natáčel pro Českou televizi, pro televizní společnost BBC a dlouhodobě spolupracuje s Českým rozhlasem.
     Zúčastnil se mistrovských interpretačních kurzů P. Badura-Skody, G. Ohlssona, V. Askenazyho a Gavrilova.
     V rámci masterclass P. Zukermana v kanadské Ottawě vystoupil na závěrečných koncertech v Tabaret Hall a National Arts Centre.
     Představil se se samostatným klavírním recitálem na MHF Pražské jaro a v abonentních cyklech České filharmonie a Moravské filharmonie Olomouc.
     Vedle sólové hry se věnuje i hudbě komorní – v roce 2015 vystoupil na Moskevském mezinárodním festivalu komorní hudby Vesna v Rossiji a na Mezinárodním hudebním studentském festivalu v japonském Kyotu.