RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK18
Jan Pěruška – viola, Matěj Pěruška – housle, Jan Pěruška ml. – housle
Heroldova síň
12. května 2016 v 19.30 h

  Program:  
Bohuslav Martinů – Serenáda pro dvoje housle a violu (1932) (Allegro – Poco andante – Allegro con brio)
Johann Sebastian Bach – Grave a Fuga ze sonáty a moll pro sólové housle
Henri Wieniawski – Dvě capriccia pro sólové housle
Max Reger – Suita č. 1 pro sólovou violu (Molto sostenuto – Vivace – Andante sostenuto – Molto vivace)

  Přestávka  
Eugen Ysaye – Sonáta Ballada pro housle sólo
Bohuslav Martinů – 3 madrigaly pro housle a violu (1947) (Poco allegro – Andante – Allegro)
Johann Halvorsen – Passacaglia pro housle a violu

Jan Pěruška
     Jan Pěruška (*1951) je významný představitel české violové školy. Od devíti let se učil hře na housle. Violu studoval na ostravské Konzervatoři u Miroslava Němce a Akademii múzických umění v Praze u prof. Jaroslava Motlíka. V letech 1977 – 1985 byl sóloviolistou Symfonického orchestru FOK. V roce 1981 vyhrál Mezinárodní violovou soutěž v Markneukirchenu a stal se vyhledávaným sólistou. Jeho sólistický repertoár zahrnuje skladby od raného baroka po díla současných skladatelů. Pěruškovo rozsáhlé interpretační umění je zachyceno na více než 100 CD a 450 rozhlasových a televizních nahrávkách. V současnosti realizuje natáčení význačných děl světové i české violové literatury. CD „Nálady soudobé violy“ vyhlásil časopis Harmonie TIPEM měsíce únor 2011. V roce 1985 byl zakládajícím členem Stamicova kvarteta. Od roku 1990 vyučuje na pražské Akademii múzických umění. V roce 2006 byl jmenován prezidentem republiky řádným profesorem hry na violu.
Jan Pěruška ml.
     Jan Pěruška ml. se narodil 1991 v Praze do muzikantské rodiny. Od čtyř let navštěvoval ZUŠ, kde ho učil Harbi Shabu. V roce 2000 přestoupil do třídy L. Štětinové na ZUŠ Biskupská. Po maturitě na Arcibiskupském gymnáziu v roce 2010 pokračoval ve třídě L. Štětinové na Pražské konzervatoři, kde v roce 2015 absolvoval. Nyní je studentem prof. I. Štrause v 1. ročníku HAMU. Během let se zúčastnil řady soutěží, s bratrem vyhráli soutěž duí Filcíkova Chrast z roku 2005 a dostali první cenu soutěže ZUŠ ČR 2004 taktéž v oboru houslové duo. V roce 2005 se spolu zúčastnili rozhlasové soutěže Concertino Praga. V roce 2014 se Jan Pěruška stal členem Orchestru mladých Evropské unie (EUYO), s nímž absolvoval tři turné pod vedením V. Ashkenazyho, V. Petrenka a L. Borrani. Od roku 2011 také studuje Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde v roce 2014 složil bakalářské zkoušky v oboru žurnalistika, v němž pokračuje i v magisterském studiu. Od roku 2013 je Jan externím redaktorem Redakce sportu v České televizi.
Matouš Pěruška
     Matouš Pěruška začal hrát na housle ve věku 5 let ve třídě Harbi Shabu. Později přestoupil do třídy prof. L. Štětinové. Úspěšně složil přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř, kde zakončil svá studia v její třídě koncertem se Symfonickým orchestrem pražské konzervatoře. V roce 2012 byl přijat na pražskou HAMU do třídy prof. Leoše Čepického. Od roku 2014 též pravidelně konzultuje u prvního koncertního mistra Vídeňských symfoniků, Jana Pospíchala. Pravidelně se účastní kurzů Vídeňské filharmonie a několikrát sólově vystoupil spolu s dalšími účastníky na slavnostním koncertě ve vídeňském Musikvereinu. Absolvoval mistrovské kurzy u I. Gitlise, R. Chana, R. Davidovici, M. Ericssona, I. Ženatého, V. Hudečka, M. Frischenschlagera, J. Pazdery, a dalších. V roce 2014 se stal vítězem mezinárodní soutěže v italské Veroně. 2015 obdržel druhou cenu a cenu publika na mezinárodní soutěži Johannese Brahmse v rakouském Pörtschachu. Kromě sólové činnosti se intenzivně věnuje komorní hře. Pravidelně vystupuje v různých komorních uskupeních na českých i zahraničních pódiích. S violoncellistkou Kristinou Vocetkovou získali v létě 2015 cenu Zoltána Kodályho a cenu Bohuslava Martinů. O měsíc později byli v soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu pro komorní soubory oceněni titulem absolutních vítězů soutěže. Pravidelně koncertují v Čechách i zahraničí a natáčejí pro Český Rozhlas. V letech 2012 – 2014 byl členem orchestrální akademie České Filharmonie, kde od té doby pravidelně spoluúčinkuje.