RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK20
Barokní orchestr pražské konzervatoře
Jakub Kydlíček - dirigent
Heroldova síň
1. prosince 2016 v 19.00 h  Program:  
Heinrich Isaac – Insbruck ich muss dich lassen
Anthony Holborne – The Honie Suckle, The fruit of love, The Night watch, Paradizo, Bona Speranza, Muy Linda
John Taverner – Quemadmodum desiderat
Dario Castello – Sonata prima a flauto solo
Antonio Vivaldi – Sonata quarta a cello solo (Adagio, Vivace)
Johann Heinrich Schmelzer – Serenata a 4 „Fechtschule“ (Aria I, Aria II, Sarabande, Courante, Fechtschule, Bader Aria)
Heinrich Ignaz Biber – Serenata „Nachtwächter“ (Serenata, Adagio, Allemande, Ciaconna, Gavotte, Retirada)

Barokní orchestr Pražské konzervatoře
     Barokní orchestr Pražské konzervatoře (BO PK) byl zřízen současným ředitelem konzervatoře Pavlem Trojanem v roce 2012. Smyslem existence tělesa je poskytnout mladým studentům vzdělání v repertoáru a stylu interpretace hudby předklasického stylového období. Soubor, přestože užívá nástroje moderní (částečně s barokními smyčci), tak usiluje o interpretaci podpořenou znalostí dobové estetiky. BO PK provedl za krátkou dobu své existence řadu významných orchestrálních děl vrcholného baroka, významnou položkou je rovněž dílo J. D. Zelenky, orchestr se nevyhýbá ani zcela neznámým opusům – na jaře 2014 provedl BO (jako teprve druhý soubor v novodobé historii) kompletní verzi sepolcra „Zpívaná rozjímání“ F. A. Míči. Na dobové nástroje pak orchestr provedl Symphonie „Les Éléments“ J. F. Rebela. Mezi další počiny patří i nastudování Purcellovy semi-opery The Fairy Queen v září 2015. Uměleckým řízením orchestru je pověřen Jakub Kydlíček.
Jakub Kydlíček
     Jakub Kydlíček je dirigentem a hráčem na zobcové flétny, specializovaným především na hudbu starších stylových epoch. Absolvoval studia hudby na plzeňské konzervatoři – obory zobcová flétna (Julie Braná) a dirigování (Jiří Štrunc, Bronislav Procházka), poté pokračoval ve studiu na Musik Akademie Basel – Schola Cantorum Basiliensis ve třídě Coriny Marti (zobcová flétna). V roce 2008 se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde vede třídu zobcové flétny. Od sezóny 2012/13 je pověřen vedením Barokního orchestru Pražské konzervatoře. Jako lektor je zván k výuce na seminářích staré hudby (MLŠSH Valtice, LŠBH Holešov). V letech 2010 – 15 působil na plzeňské konzervatoři, kde nastudoval několik studentských operních projektů (Pergolesi, Pauer, Purcell, Martinů).
     Jako hráč na zobcové flétny vystupoval s řadou předních souborů staré hudby (Collegium 1704, Ritornello, Collegium Marianum, Ensemble 18+, Capella Regia, Solamente Naturali, Capella Ornamentata…), jakož i s „moderními“ orchestry (Orchestr Berg, Barocco sempre giovane, Talichova komorní filharmonie), se kterými vystoupil na domácích i zahraničních scénách (Concentus Moraviae, Pražské jaro, Národní divadlo, Théâtre de Caen, Semperoper Dresden, Teatro Arriaga…). Je spoluzakladatelem tria zobcových fléten Tre Fontane a uměleckým vedoucím souboru Concerto Aventino. Jako dirigent uvedl např. českou premiéru opery Pygmalion J. Ph. Rameau na festivalu Smetanova Litomyšl.