RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK3
České saxofonové kvarteto
Heroldova síň
9. února 2023 v 19.00 h


Roman Fojtíček – soprán, alt saxofon
Radim Kvasnica – alt, soprán saxofon
Otakar Martinovský – tenor saxofon
Michal Kostiuk – baryton saxofon

  Program:  
Tomáš HANZLÍK – IN FURTO EST OPUS DOLO
Milan IGLO – 3 BAGATELY
Antonín DVOŘÁK – SLOVANSKÉ TANCE
Jan NOWAK – STRACH
Jaroslav JEŽEK – TMAVOMODRÝ SVĚT
Kamil BĚHOUNEK – MÁ LÁSKA JE JAZZ
Václav POKORNÝ – ŘÍKEJ MI TO POTICHOUČKU
Eduard PARMA – CESTA KE HVĚZDÁM
Sláva Eman NOVÁČEK – MÁM ŽIVOT HROZNĚ RÁD

České saxofonové kvarteto
     Kvarteto tvoří hráči, kteří ovládají hru na všechny typy nejvíce užívaných saxofonů. Jejich společnou motivací je nejenom dlouhodobý zájem o saxofon, ale i o hru v komorním ansámblu podložený dlouholetými zkušenostmi v klasické i jazzové hudbě.
     Soubor založil v roce 2003 umělecký vedoucí Roman Fojtíček, který prezentuje saxofon též ve spojení s klavírem nebo varhanami a hostuje v řadě předních českých symfonických orchestrů.
     Radim Kvasnica je sice absolventem ČVUT, ale saxofonu se intenzivně věnuje od roku 1995 a má za sebou již bohatou praxi z mnoha pražských hudebních formací.
     Otakar Martinovský dlouhodobě spolupracuje s řadou pražských jazzových a tanečních orchestrů (Traditional Jazz Studio nebo Orchestr Václava Hybše). Je uměleckým vedoucím Big Bandu Vladislava Brože.
     Michal Kostiuk má za sebou bohaté muzikantské zkušenosti z orchestru opery Národního divadla a z různých žánrově odlišných seskupení (Klezmerim nebo Czech Philharmonic Jazz Band). Je členem Hudby Hradní stráže a Policie ČR.
     České saxofonové kvarteto absolvovalo za dobu své existence stovky koncertů po celé České republice. Koncerty kvarteta se uskutečňují nejenom ve tradičních koncertních sálech, ale též i v prostorách kaplí, kostelů a katedrál. Soubor spolupracoval např. se zpěvačkou Dagmar Zázvůrkovou, se stepařem Miloslavem Saidlem a pravidelně účinkuje s Davidem Ebenem. Za výjimečnou lze označit spolupráci s orchestrem Národního divadla v Praze při nastudování a premiéře opery „Slzy Alexandra Velikého” skladatele Tomáše Hanzlíka v roce 2007. O dva roky později byla tato spolupráce na opeře stvrzena též nahrávkou z koncertu s Filharmonií Hradec Králové. V roce 2014 natočilo České saxofonové kvarteto spolu s Davidem Ebenem a vokálním souborem KrisKrosKvintet společné CD s názvem „5 voices & saxophones” a v následujícím roce prezentovalo tento projekt na prestižním 17. světovém saxofonovém kongresu ve fancouzském Štrasburku. Další úspěšnou nahrávkou bylo v roce 2016 hostování kvarteta na CD sopranistky Markéty Mátlové s názvem „Perfect Day”. V letošním roce slaví České saxofonové kvarteto význačné jubileum, již dvacetileté výročí koncertní činnosti.
     Členové Českého saxofonového kvarteta hrají na saxofony francouzské firmy SELMER-Paris a příslušenství firmy VANDOREN-Paris.