RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2
HR2023 Giuseppe Geraci, Daniel Wiesner, Jan Petrov, Hana Forsterová
Heroldova síň
24. září 2023 v 19. h
Giuseppe Geraci – klarinet
Daniel Wiesner – klavír
Jan Petrov – violoncello
Hana Forsterová – klavír

  Program:  
Bohuslav Martinů – Sonatina pro klarinet a klavír H 356 (Moderato, Andante, Poco allegro)
André Messager – Solo de concours
Donato Lovreglio – Fantasie na téma z opery La Traviata od Giuseppe Verdiho opus 45
Nunzio Ortolano – Oriental Studio
Johann Sebastian Bach – Allemande, Courante (Suita No. 2)
Leoš Janáček – Pohádka (Con moto – Andante, Con moto – Adagio, Allegro)
Antonín Dvořák – Klid lesa opus 68/B: 173, Rondo g moll opus 94
David Popper – Vito (Španělské tance No. 5) opus 54/5