RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK7
HR2023 ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Heroldova síň
8. října 2023 v 19.00 h


Roman Fojtíček – soprán, alt saxofon
Radim Kvasnica – alt, soprán saxofon
Otakar Martinovský – tenor saxofon
Michal Kostiuk – baryton saxofon

  Program:  
Tomáš Hanzlík – In furto est opus dolo (Endymio)
Milan Iglo – 3 bagately
Antonín Dvořák – Slovanské tance (arr. Joel Blahník)
Jan Nowak – Strach (premiérová skladba)
Jaroslav Ježek – Tmavomodrý svět (arr. Jiří Toufar)
Kamil Běhounek – Má láska je jazz (arr. Jiří Toufar)
Václav Pokorný – Říkej mi to potichoučku (arr.Jiří Toufar)
Eduard Parma – Cesta ke hvězdám (arr. Jiří Toufar),
Sláva Eman Nováček – Mám život hrozně rád (arr. Jiří Toufar)

Roman Fojtíček
Radim Kvasnica
Otakar Martinovský
Michal Kostiuk
     Kvarteto tvoří hráči, kteří ovládají hru na všechny typy nejvíce užívaných saxofonů. Jejich společnou motivací je nejenom dlouhodobý zájem o saxofon, ale i o hru v komorním ansámblu podložený dlouholetými zkušenostmi v klasické i jazzové hudbě.
     Soubor založil v roce 2003 umělecký vedoucí Roman Fojtíček, který prezentuje saxofon též ve spojení s klavírem nebo varhanami a hostuje v řadě předních českých symfonických orchestrů.
     Radim Kvasnica je sice absolventem ČVUT, ale saxofonu se intenzivně věnuje od roku 1995 a má za sebou již bohatou praxi z mnoha pražských hudebních formací.
     Otakar Martinovský dlouhodobě spolupracoval s řadou pražských jazzových a tanečních orchestrů (Traditional Jazz Studio nebo Orchestr Václava Hybše). Je současně uměleckým vedoucím Big Bandu Vladislava Brože.
     Michal Kostiuk má za sebou bohaté muzikantské zkušenosti z orchestru opery Národního divadla a z různých žánrově odlišných seskupení (Klezmerim nebo Czech Philharmonic Jazz Band). Je členem Hudby Hradní stráže a Policie ČR.
     České saxofonové kvarteto absolvovalo za dobu své existence stovky koncertů po celé České republice. Koncerty kvarteta se uskutečňují nejenom ve tradičních koncertních sálech, ale též i v prostorách kaplí, kostelů a katedrál. Soubor spolupracoval např. se zpěvačkou Dagmar Zázvůrkovou, se stepařem Miloslavem Saidlem a pravidelně účinkuje s Davidem Ebenem. Za výjimečnou lze označit spolupráci s orchestrem Národního divadla v Praze při nastudování a premiéře opery „Slzy Alexandra Velikého” skladatele Tomáše Hanzlíka v roce 2007. O dva roky později byla tato spolupráce na opeře stvrzena též nahrávkou z koncertu s Filharmonií Hradec Králové. V roce 2014 natočilo České saxofonové kvarteto spolu s Davidem Ebenem a vokálním souborem KrisKrosKvintet společné CD s názvem „5 voices & saxophones” a v následujícím roce prezentovalo tento projekt na prestižním 17. světovém saxofonovém kongresu ve fancouzském Štrasburku. Další úspěšnou nahrávkou bylo v roce 2016 hostování kvarteta na CD sopranistky Markéty Mátlové s názvem „Perfect Day”. V letošním roce slaví České saxofonové kvarteto význačné jubileum, již dvacetileté výročí koncertní činnosti.
     Členové Českého saxofonového kvarteta hrají na saxofony francouzské firmy SELMER-Paris a příslušenství firmy VANDOREN-Paris.