RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK17
HR2023 Pavel Verner – violoncello, Barbara Kürstenová – cembalo, klavír
Heroldova síň
15. října 2023 v 19.00 h


Pavel Verner – violoncello
Barbara Kürstenová – cembalo, klavír

  Program:  
Johann Sebastian Bach – Sonáta G dur BWV 1027, Adagio, Allegro ma non tanto, Andante, Allegro moderato
Johann Sebastian Bach – Suita D dur BWV 1012 (Allemande, Courante)
Johann Sebastian Bach – Sonáta D dur BWV 1028 (Adagio, Allegro, Andante, Allegro)
Ludwig van Beethoven – Sonáta A dur opus 69, č. 3 (Allegro ma non tanto, Scherzo. Allegro molto, Adagio cantabile, Allegro vivace)
Gaspar Cassadó – Fantasiestücke for Piano and Violoncello opus 73 (Zart und mit Ausdruck, Lebhaft, leicht, Rasch und mit Feuer)

Pavel Verner
     Působil jako koncertní mistr Státní opery Praha a člen České filharmonie.
     Od roku 1993 člen Kvarteta Apollon, které se vedle klasického kvartetního repertoáru věnuje i jazzu.
     Je sbormistrem Svatotomášského sboru v Praze. S tímto sborem již realizoval 6 úspěšných CD.
     Od roku 2002 je zástupcem koncertního mistra Národního divadla v Praze a od r. 2007 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři.
     
Barbara Kürstenová
     Absolvovala Konzervatoř v Praze, kde studovala v klavírní třídě prof. Radomíra Melmuky a prof. dr. Jaromíra Kříže. Souběžně se u prof. Jaroslava Přikryla věnovala také hře na cembalo. Později doplnila své vzdělání na cembalových kurzech, které vedli prof. Helmut Franke a Neal Peres da Costa. Promovala na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby.
     Od počátku své hudební kariéry se zaměřuje na komorní hudbu. Velkou pozornost věnuje rovněž autentické interpretaci barokních skladeb. Je členkou několika komorních ansámblů, což umožňuje kontakt se širokým spektrem klavírního i cembalového repertoáru. V roce 1994 spolupracovala s Gillesem Colliardem a Brixiho komorním orchestrem na nahrávce houslových koncertů J. S. Bacha. Jako cembalistka Collegia českých filharmoniků se v roce 1997 podílela na natáčení CD „The Italian Baroque“. Z pozdějších titulů je unikátní soubor 12 duchovních kantát „Opella Ecclesiastica“ J. A. Plánického s Collegiem Gabriely Demeterové z roku 2007 nebo komplet Bachových sonát pro violoncello a cembalo s Pavlem Vernerem dokončený v roce 2017.
     Barbara Kürstenová vystupuje doma i v zahraničí. K mezinárodním úspěchům řadí mimo jiné koncertní turné po Japonsku s Collegiem Gabriely Demeterové v letech 2001, 2003 a 2005 nebo po Španělsku s Verner Collegiem v letech 2009, 2011 a 2015. Svoji hudební všestrannost dokresluje spoluprací s pěvci, například s venezuelským barytonistou Ivanem Garciou. K posledním koncertům patří výběr z díla W. A. Mozarta ve vídeňském Haus der Musik se sólistkou Státní opery Praha Hanou Jonášovou nebo program francouzského baroka s Andreasem Kröperem a Hanou Flekovou na zahájení Dnů francouzské kultury ve Slaném.
     Hraje na vlastní cembalo vyrobené Františkem Vyhnálkem v Hovorčovicích (1998). Předlohou nástroje bylo původní cembalo neznámého mistra z německého Eisenachu ze 17. století.
     Dlouhodobě věnuje část svého zájmu výuce hudby. Spolupracuje s mladými hudebníky jako korepetitorka (včetně účasti na mistrovských interpretačních kurzech), což jí opakovaně přináší ocenění za nejlepší doprovody v rámci celostátních soutěží MŠMT. Od roku 1999 působí jako pedagožka a korepetitorka na ZUŠ Praha 4 – Jižní Město a od roku 2011 souběžně v Mezinárodní hudební škole Praha (ISMFA). Aktuálně se podílí jako odborný poradce na vývoji mobilní aplikace Repeato. Jedná se o novou dimenzi ve výuce hudby, která významně ovlivní možnosti individuální práce se studenty.