RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1309
Recenze: Jaroslav Vojáček – Od severu k jihu – fotografie
Fotograf Jaroslav Vojáček vystavuje na radnici
EVROPOU VE FOTOGRAFIÍCH
Jan Švácha

  RAKOVNÍK. Ve čtvrtek 16. května byla zahájena ve Výstavní síni na radnici vernisáž dalšího z fotografů rakovnické Amfory. Fotografie z cest po Evropě představil na zahájení výstavy početné návštěvě osobně Jaroslav Vojáček. Současná výstava je pro pana Vojáčka již druhou samostatnou. První měl před dvěma lety. Vernisáž zahájila houslistka Monika Růžková hrou na housle a krátký úvod vzal do svých rukou ředitel Rabasovy galerie v Rakovníku Václav Zoubek. Jaroslav Vojáček potom vysvětlil všem přítomným jak fotografie vznikaly a výstava byla zahájena.
  „Všechny státy, které vidíte na fotografiích jsem skutečně projel. Na zvětšeninách je zastoupeno asi patnáct států. Některé jsme opravdu jenom projeli. Byla chvilička času a člověk musel fotit za každého počasí a podmínek,“ uvedl během našeho rozhovoru ještě před zahájením Jaroslav Vojáček.
  Expozice obsahuje sto šedesát fotografií, které plní hned několikerou úlohu. Pro tu cestopisnou bude mít u návštěvníků výstavní síně největší úspěch. Plní ovšem v řadě případů i úlohu uměleckou a určitě i úlohu dokumentární. Kdo z nás ví, jak vypadal Jadran před dvaceti lety, jakými auty se jezdilo v NDR?
  „Fotky ze západu jsem měl možnost nafotit až v době, kdy se uvolnily hranice, zhruba od 91. roku. Ostatní, například z Jugoslávie nebo NDR, vznikaly od zhruba 64. roku minulého století,“ říká fotograf.
  Černobílé zvětšeniny si do dnešní doby vytváří sám doma, barevné však nechává dělat. „Barevné fotky se doma dělat nedají. Není to však nic levného. Výstava mě přišla tak na dva a půl tisíce korun. Ovšem nejen z tohoto důvodu dělám černobílé fotografie raději. Barva je sice pohodlnější, ale vyjde tak, jak vyjde a těžko se dá něco opravit.“
  Zeptal jsem se pana Vojáčka, zda někdy uvažoval o tom, že by fotografoval něco jiného než krajiny. „Dělal jsem portréty. Dá se říct, že je mi to v podstatě jedno. Nikdy jsem si nevybíral.“ Z výstavy je vidět, že jde o malou část díla a že mnoho dalších fotografií muselo zůstat v domácím archivu. Co další výstava? „Když na to budu mít ještě chuť a bude mi zdraví sloužit, ještě bych snad mohl nějakou udělat. Teď jsou na řadě další. Do konce roku bude mít výstavu na radnici ještě Josef Chrástka, pak bude vystavovat pan Říha, pak Vašek Podestát z Kralovic, který chodil také do Amfory a potom Václav Laňka. Vzápětí se opět objeví Amfora s klubovou výstavou,“ vypočítal další akce rakovnických fotografů Jaroslav Vojáček.
Raport, 21. 5. 2002


Trojportrét Jaroslava Vojáčka. Velectěný čtenář si může pro sebe rekonstruovat, jak vernisáž probíhala.
Foto Jan Švácha