RABASOVA GALERIE RAKOVNK2
Recenze: Jan Kohout ��� obrazy, objekty
KOHOUT FANTASMAGORICKOU VSTAVOU VRAC DECH SURREALISMU
Marek Brad

  RAKOVNK. Pokud se nkdo domnv a e je takovch lid veliknsk spousta e vstavy (a potamo tedy cel umn) je njak nuda, pak by si ml zajt do vstavn sn na radnici. Ji te me klst krk na palek; Kohoutova kolekce v nm vyvol emoce jako mlokter jin vstava, na kter se byli, teba jen z donucen, podvat. Garantovno, protoe pod ochrannmi kdly Rabasovy galerie zde vystavuje surrealista Jan Kohout.
  Dvaatyicetilet Jan Kohout se sice narodil v Praze, ale jeho rodie pochzej z Pavlkova a Hracholusk. Vyuil se zahradnkem, ale postupem asu mu lska k umn ovldla oprat ivota natolik, e se stal kumtem, kter si na ivobyt vydlv v dlnickch profesch. Lska nejen k umn vtvarnmu; Kohout se realizuje i jako bsnk a autor psovch text. Pestoe se tento lnek tk jeho vtvarn innosti, bez zajmavosti jist nen zmnka o jeho vtzstv v literrnch soutch ve Valaskm Mezi (loni) a v Litomicch (letos).
  Od zatku jej pr pitahovalo esk umn v krtkm obdob svobody, uprosted edestch let; umn v dob Kohoutova dospvn sttem nepodporovan a tm podzemn. Pijal surrealistick vyznn, co nen jen umleck smr, ale sp ivotn zpsob. A myslm, e je v tom dsledn, mn akademick mal Vclav Zoubek, editel RG a kurtor vstavy, kter se ve tvrtek odpoledne ujal i slavnostnho prvodnho slova.
  Kohout se kolem roku 1980 pesthoval na jih ech. Staral se mimo jin i o drbu v Dtskm domov v Nemyli u Tbora. Toto msto a jeho okol se stalo zatm nejvraznj Kohoutovou zastvkou ve vstavn propagaci tvorby. Mimochodem, ped nkolika lety jeho dla hostila i Galerie pejchar, kde se tila velikmu zjmu. Jej veden tehdy Kohout oslovil u coby krajan, nebo se vrtil do Hracholusk.
  Vazbu na zdej kraj potvrdil i nabdkou na zpesten vernise hudebn vlokou, kterou adresoval Vclavu Terovi, druhmu panu ajovnkovi z ajovny U Vysok brny a hri na perkuse ve skupin Z davu. Vclav podbarvil vernis etnickou hudbou, pesnji hrou na nstroje domorodc jinch svtadl ne je ten evropsk (didgeridoo, chestidla, bongo).
  Dobr volba. Podobn exotick jako Ter uchu se toti zd Kohout oku. Jeho surrealistick vize jsou skuten nesmrn invenn a hrav.
  Na rozdl od klasickch surrealistickch edestnk vak Kohout neds. Nekombinuje naprosto rznorod prvky s clem stavt vykink na odiv, alarmovat, dsit. Spe si hraje s fantazijn nadszkou, nalz nov vznamy a konotace. Formou asamble kombinac pokud mono co nejrznorodjch materil a povahov i uitm vzjemn nesouvisejcch pedmt, kter nachz tu v bazaru, tu na smetiti, tu ve vetenictv pak plod ertovn, nebo alespo pozitivn naladn kompozice. Zd se, e v Hracholuskch prochz pjemnm obdobm, odtuil ostatn Zoubek v katalogu vstavy.
  Jak jsme uvedli, surrealismus nen nic novho. Kohout mu vak svou pozitivn nabitou filosofi vdechuje nov, nadjn rozmr. Zvlt, kdy mu s etablovan RG nabz mnohem vce prostoru k vyjden ne zdi kavrny, na nich jsou opena zda pijcch.
  V vodu lnku je zmnno, e vstava pn Kohouta bez problm zaujme i ty nejvt odprce umn, kte se na jinch prezentacch nudvaj. Nevte? Tak posute sami z vtu toho, co je na radnici ptomno.
  Najdete tu teba Trojku, trojkrkou kytarovou sa na klavrnch nokch, Kaktus se temi korpusy kytary zapchnutmi do kvtine, star kamnka, na jejich plotn se v hrnci sma hlava klauna (Vvar z klauna), nebo dvojici idl s oblieji v opradlech a vlnnmi ponokami a bruslemi na nohch (S takou na led). Tm to ovem teprve zan. V Dialogu nechv poklbosit dva vodovodn kohoutky, ve Koitu fluidnch unek zase kopulovat dv sklenn ndoby.
  Kohout si vak vychytv i prci v uzavenm tvercovitm boxu (ti, co shldli jeho pejcharskou vstavu, urit vd). Tdlnou sri Hry s materilem rozehrv belsk organizovan, materieln psn odlien mima (plast, kov, devo). Obdobn v mystifikanm objektu Vercajk po ddkovi pedestr smylenou sbrku pratnch pomocnk.
  Tvrce se vak neprezentuje pouze v ultlm hvu, nbr i jako seriozn mal. e jsou uvozovky u vystien povahy Kohoutovch obraz na mst, posute sami v sedmidlnm olejovm cyklu Anima anoma odhaluje ztetn hky prody v podob nohat ryby, chamelena s pestrobarevnou ulitou na zdech, nebo zebru se tm ocasem. Ve dokonale technologicky a procesn zvldnut, jak u je ostatn Kohoutovm zvykem.
  Aby toho nebylo mlo, strop sn zdob dal drobnj prostorov objekty: fantasmagorick okdlen boty s jazyky v tlam, tu bafajc z dmky, tu se chrnc pes svtlem slunenkem, tu porajc men opnek. Jak km, konzervativci mon obrt oi v sloup, ale jist ocen minimln emesln zpracovn. Ti, co rdi popoutj uzdu fantasie, budou uneseni. Stokrt zdar Kohoutovi a Rabasov galerii zvl᚝, e Rakovnku nco takovho nabzej.
Raport, 19. 11. 2002

V jedn linii vidte dla Jana Kohouta Trojka, Kaktus a na stn i jeden dl cyklu Anima anoma.
Foto Marek Brad