RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1381
Recenze: Namaluj své město, svoji vesnici – dětská výtvarná soutěž
POOSMÉ MALOVALI SVÁ MĚSTA, SVÉ VESNICE
Marek Bradáč

  RAKOVNÍK. Výtvarná soutěž Namaluj svoje město, svou vesnici má již osmiletou tradici. V úterý krátce po obědě se ve výstavní síni dočkal ocenění tucet mladoučkých i starších výtvarníků.
  „První, kdo přišel s nápadem této výtvarné soutěže na téma Domov, byl týdeník Raport. Její vyhlášení probíhalo ještě v  Heroldově síni Rabasovy galerie. Váš list se pak odmlčel; rok se nedělo nic. Poté se iniciativy chopil Ivo Mička z tehdejšího Rakovnicka a převzal štafetu. Pod záštitou Rakovnického deníku a Rabasovy galerie pak soutěž Namaluj svoje město, svoji vesnici zůstává dodnes,“ uvedl pro Raport ředitel RG, akademický malíř Václav Zoubek.
  Pan ředitel také s potěšením dodává, že již řadu let se porotě na stole pravidelně schází okolo tří set výtvarných prací. Tento vynikající kredit lze přičíst především učitelům výtvarné výchovy, kteří své žáky dostatečně motivují ke zpracování tématu. Není však výjimkou, když se žák či dospělý rozhodne přispět jaksi „osamoceně“, z vlastní iniciativy.
  Po celou dobu trvání soutěže zůstávají zachovány čtyři věkové kategorie, v nichž díla mladých výtvarníků soutěží. První pokrývá nejmladší malíře z mateřských školek, druhá je věnována mladším žákům ZŠ, třetí jejich starším kolegům a poslední pak plnoletým a dospělým.
  Když se letos organizátoři probírali jednotlivými pracemi, dočkali se velikého překvapení. Léta letoucí totiž jednoznačný prim hrála první a druhá věková kategorie. Není divu, nejmenší děcka mají do kreslení nejvíce elánu. Ovšem zatímco z „mateřinek“ došlo 86 soutěžních exponátů a ze „základek“ o tři více, v tomto osmém ročníku je neočekávaně převálcovala věková kategorie žáků, kteří se se základní školou zvolna začínají loučit.
  Přestože se o těchto „puberťácích“ často nesoudí zrovna mnoho dobrého, snaha jejich 101 vrstevníků, kteří do soutěže poslali svá díla, hovoří docela jiným jazykem. Stejně tak se po léta soudilo, že tuto soutěž „odzívávají“ dospěláci. Letošních sedmadvacet účastníků rovněž staví doposud platné teorie na hlavu.
  Z výše uvedených čísel tedy srozumitelně vyplývá, že jakákoli medaile (nota bene vítězství) má pro jejího držitele obrovskou váhu. A koho že to tedy čtyřčlenná porota ve složení Mgr. Ivo Mička, Mgr. Dalibor Blažek, Markéta Kolářová a akad. mal. Václav Zoubek vyhodnotila jako nejlepší?
  V I. kategorii si zlato odnesla pětiletá Markéta Vostrá z MŠ YMCA, stříbro a bronz pak patřilo šestiletým – Katce Pinkové z rakovnické ZUŠ a Martinu Reindlovi z MŠ Roztoky. Jak potvrdil Václav Zoubek, úroveň došlých prací ovšem byla natolik vysoká, že se porota rozhodla navíc udělit ještě dvě čestná uznání. První dostal Pavel Bohatý z MŠ Řevničov, druhé sedmiletá Lucie Krausová z roztocké „mateřinky“.
  Ve II. kategorii se „medaile“ stěhovaly výhradně do dvou rakovnických základních škol. Prvenství se dočkala dvanáctiletá Kateřina Hejdová z 1. ZŠ Rakovník, druhého místa o rok mladší Anna Škarýdová z 3. ZŠ Rakovník a třetího Tomáš Holeček, dvanáctiletý žák 1. ZŠ.
  Ve III. kategorii zlato Rakovnickým uzmula čtrnáctiletá novostrašecká Jitka Lažová. O stříbro se pak podělila o rok mladší Hana Šulitková z rakovnické „Zušky“ a Eva Nováková ze 3. ZŠ. Konečně v poslední, IV. Kategorii se z bronzové a stříbrné  pozice radovali dva Václavové – Štampfer z Roztok a Baňka z Lužné. Nejlepší dílo však vytvořili klienti Domova SPMP Ráček. Až se do výstavní síně na radnici zatouláte, určitě jej neminete. Proč, to nebudeme prozrazovat. Ovšem pozor, čas na prohlídku máte pouze do 25. května.
Raport, 2003