RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1254
Recenze: Členská výstava Středočeského sdružení výtvarníků

Tři muži a tři muži. Jedni z kameniny, druzí z masa a kostí. Tuto krásnou kombinaci jsme zachytili při čtvrteční vernisáži členské výstavy Středočeského sdružení výtvarníků v Rabasově galerii. Z kapacitních důvodů se k ní slovem vrátíme v příštím čísle.
Foto Marek Bradáč