RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK23
Josef Istler - grafiky
     Významný český malíř a grafik Josef Istler se narodil 13. listopadu 1919 v Praze, je řazen mezi nejvýznamnější představitele českého a evropského surrealismu a informelu. Absolvoval studia v Jugoslávii během let 1938–1939 v ateliéru u německého malíře Waltera Hoffnera. Mnohem více byl ovlivněn přátelstvím a spoluprací s Karlem Teigem a Toyen, s nimiž se seznámil během roku 1941. Byl spoluzakladatelem skupiny RA, která vznikla v roce 1942. V roce 1945 vstoupil do SVU Mánes. Od roku 1946 se stal také členem hnutí Phases. Od roku 1947 se stal členem skupiny Cobra, později SČUG Hollar. Typickým znakem jeho děl byla konstruktivní metafora, výrazová struktura a fantomatická postava. Roky 1944 a 1945 byly velmi plodné pro Istlerovu tvorbu, především pro jeho grafickou tvorbu. Během let 1946–1948 však zaznamenala útlum. Až v roce 1949 můžeme spatřit jeho větší tvůrčí rozmach. V tomto období se stýkal a velmi úzce spolupracoval se skupinou, která se seskupila kolem Karla Teigeho. Během roku 1953 vytvořil dvě verze svého monstrózního díla s názvem Nařvan. Veškeré postupy a způsoby své tvorby shrnul v dílech, která vytvořil během roku 1958. Josef Istler se zabýval fotografií, malbou, kresbou, grafikou. Během svého života vytvořil i monumentální realizace, jako například triptych pro letiště Ruzyň, vitráž pro mosteckou školu a také se svým dílem zasloužil o výzdobu kostela v Jedovnici, na které spolupracoval ještě s Mikulášem Medkem, Karlem Neprašem a Janem Koblasou. Dílo Josefa Istlera je dnes zastoupeno v mnoha soukromých i státních sbírkách nejen v České republice, ale i v cizině (Londýn, Paříž, Berlín, Bochum, Amsterdam, Stockholm, Ženeva). Josef Istler zemřel 19. června 2000 v Praze, prakticky až do úplného konce svého života byl umělecky činný.