RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1967
Václav Rabas
Léto nad polní cestou
Rabasova galerie v Rakovníku
Malá síň RG
24. června–konec srpna 1984
vernisáž 24. června 1984 v 10.00 h

     výstavu uvede Dr. Jan Rabas
Cesta:
     je charakterické pro Rabasa, jak často protíná cesta jeho krajiny. Bývá to karlovarská silnice nebo okresní cesty z jeho Krušovic; jsou naprosto neromantické a nevedou nikam do zapadlých a luzných horskýcb údolí; jsou to právě obyčejné, užitečné, tvrdé lidské cesty, které tu nejsou pro krásu, nýbrž pro to, aby sloužily. A tu mě napadá, jak se krajináři vyhýbají cestám, není-li to zrovna půvabná pěšinka, tratící se v polích a lukách; jsou jim příliš prozaické a přetínají přírodu trochu nemilosrdně svou tvrdou a holou linií. Malíř impresionista měl jen zřídkakdy ve svém obraze místo pro silnici její geometrická perspektiva by rušila jeho perspektivu vzdušnou a její plochý, nahý povrch nenese na sobě oživenou hru světel a barev; byla by mu příliš skutečná, střízlivá a nemalebná. Rabas, myslím, je první malíř, který na tolika plátnech udělal z holé silnice přímo dominantu obrazu. Není to jen proto, že maluje svá plátna v širokých plochách a pásech, ale spíš proto, že se dívá na svět od gruntu jinak, nějak věcněji a hlouběji nějak vědoměji než malíři světelných krajin. Cesta, protínajíci kraj, není toliko barevný a lineární úkaz na tváři země; silnice je cosi jako páteř, podle níž se rozčleňuje kraj; podle cest se seskupují pole a obce, každá silnice je prastarý základ struktury a organizace své krajové oblasti. Řekl bych, že kraj se modeluje podle silnic; chcete-li poznat složení kraje, musíte jít po jeho cestách. Rabas nejde za malebnými a nahodilými optickými výseky, nýbrž vyhmatává tektoniku a skladbu krajiny; proto tak často zabírá cesta střed jeho obrazu. Kraj, na který se jenom díváme, může a má být stranou lidských cest; kraj, ve kterém se žije a pracuje, je protkán silnicemi jako lidské tělo kostmi, tepnami a nervy. Rabasovy cesty jsou přímo patetické důrazem, s nímž se vkládají do krajiny jako její stavební osy.
Karel Čapek

1.  Podzim na vsi olej, plátno 81 ´ 158 cm 1953
2.  Velká polní cesta zjara olej, plátno 66,5 ´ 93,5 cm 1954
3.  Malá polní cesta zjara olej, plátno 45 ´ 70 cm 1954
4.  Chlebný vál s podmítkou olej, plátno 93,5 ´ 135,5 cm 1954
5.  Západ olej, plátno 39 ´ 93,5 cm 1954
6.  Večer (Západ) akvarel, papír 35 ´ 45 cm 1954
7.  Náčrt k obrazu „Léto nad polní cestou“ kresba tuší, papír 15 ´ 20,5 cm 1954
8.  Náčrt k obrazu „Léto nad polní cestou“ kresba tuší, papír 15 ´ 20,5 cm 1954
9.  Náčrt k obrazu „Léto nad polní cestou“ kresba tuší, papír 15 ´ 20,5 cm 1954
10.  Náčrt k obrazu „Léto nad polní cestou“ kresba tuší, papír 15 ´ 20,5 cm 1954
11.  Náčrt k obrazu „Léto nad polní cestou“ kresba tuší, papír 15 ´ 20,5 cm 1954
12.  Náčrt k obrazu „Léto nad polní cestou“ kresba tuší, papír 15 ´ 20,5 cm 1954
13.  Z parku ve Františkových Lázních kresba tužkou, papír 33 ´ 22 cm 1954
14.  Z parku ve Františkových Lázních kresba tuší, papír 33 ´ 22 cm 1954
15.  Z parku ve Františkových Lázních kresba tuší, papír 33 ´ 22 cm 1954
16.  Z Františkových Lázní kresba tuší, papír 29 ´ 21 cm 1954
     
Všechny exponáty jsou zapůjčeny ze soukromého majetku.
     
     Výstavu uspořádala Rabasova galerie v Rakovníku. Katalog vydalo Okresní muzeum a galerie v Rakovníku. Autor textu Karel Čapek – úryvek z úvahy „Pole a cesty: napsané pro „Život“ XIV 1935/36 citovaný z publikace „Dílo Václava Rabase 1908–1941“ vydané UB 1942. Náklad 300 výtisků. Povoleno SKNV Praha pod č. j. kult. 1362/84.
     Vytiskly Tiskařské závody n. p. Praha, provoz 64 Rakovník – 5484 84