RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2742
Vincenc Beneš, Otakar Nejedlý
Bojiště ve Francii
Rabasova galerie v Rakovníku
Malá síň RG
6. března–24. dubna 1988
vernisáž 6. března 1988 v 10.00 h


O. Nejedlý – Vouziers – cesta z města směrem k Chestres


V. Beneš – Chatancourt – V pozadí Bois de Cumieres


V. Beneš – Belloy en Santerre – jabloňová alej
     Vystavený soubor obrazů z tvorby Vincence Beneše a Otakara Nejedlého je skromným výběrem z početného cyklu monumentálních pláten „Francouzská bojiště“ z majetku Vojenského muzea v Praze. Díla vznikla v roce 1919 na základě objednávky ministerstva národní obrany, jež chtělo pro nové budované muzeum tehdejšího Památníku osvobození shromáždit kolekci obrazů ze všech míst, kde bojovali čs. vojáci v období první světové války. Na jaře roku 1919 odjeli proto oba malíři společně do Francie, aby zde poprvé na vlastní oči uviděli krajinu, v níž se odehrávala krutá válečná střetnutí za použití nejnovější dobové vojenské techniky, včetně chemických zbraní. Pro oba malíře, nevojáky, bylo putování válkou zničenou Francií otřesným zážitkem. Své úvahy, názory a myšlenky o lidském konání v období války shrnul Otakar Nejedlý v drobné, poutavě vyprávěné knížce „Malířovy dojmy z francouzského bojiště“, vydané v roce 1921 nakladatelem Františkem Borovým.
     Ve vystaveném cyklu můžeme chronologicky sledovat jejich putování, vyjádřené obrazy vzniklými koncem května na bojištích u Prunay a Tahure. V červnu a červenci u Vouziersu, Belloy en Santerre, Arrasu a Souchesu. V srpnu jejich neveselá cesta skončila v Alsasku, kde zachytili ještě okolí bojů u Michelbachu.
     Prohlížíme-li vystavené práce obou malířů, jež pojilo dávno před odjezdem do Francie tvůrčí přátelství, vidíme že jsou si velmi podobni v přístupu k zobrazované skutečnosti. Oba se soustřeďují pouze na krajinu a zcela pomíjejí zničenou vojenskou techniku, která se v hojném počtu i s municí ještě povalovala jako nepotřebná na všech bojištích. Oba mají i shodný přístup ke kompozici výstavby obrazů, k barevnosti a k malířskému přednesu. Citlivě reagují na tísnivou náladu která vyvěrá z pohledů na válečnou zkázu, ze zákopů, ostnatých zátarasů, ohořelých a polámaných stromů a trosek domů, i křížů, roztroušených v nespočetném množství po všech bojištích. Stísněné pocity ještě umocňují efektem působení denního světla, zápasícího s mračny plujícími nad zpustošenou krajinou. Oba vyjadřují ponuré nálady pomocí různých odstínů hnědí, šedí a modří. Zatímco zelenou barvou symbolizují naději, že příroda přece jen brzy napře svou životodárnou sílu a zakryje důsledky válečné zkázy a napraví škody způsobené jí lidmi.
     Obrazy Vincence Beneše a Otakara Nejedlého z francouzských bojišť jsou založeny na bezprostřednosti smyslového a citového prožitku, na pronikavém vidění důsledků války pro člověka i přírodu a proto i dnes jsou varováním před rozpoutáním nového válečného konfliktu, který by znamenal při současné vyspělé válečné technice a ničivých jaderných zbraních konec života na celé zeměkouli.
Dagmar Finková, CSc.

1. Otakar Nejedlý Prunay s troskami kostela olej, plátno 73 ´ 92 cm 
2. Otakar Nejedlý Tahure olej, plátno 72 ´ 92 cm 
3. Otakar Nejedlý Tahure olej, plátno 160 ´ 236 cm 
4. Otakar Nejedlý Vouziers – cesta z města směrem k Chestres olej, plátno 76 ´ 106 cm 
5. Otakar Nejedlý Bojiště u Belloy s pahýly stromů olej, plátno 93 ´ 65,5 cm 
6. Otakar Nejedlý Belloy – sady na bojišti olej, plátno 64 ´ 93 cm 
7. Otakar Nejedlý Beiloy en Santerre olej, plátno 155 ´ 231 cm 
8. Otakar Nejedlý Bojiště na kótě 140 u Neuville Saint Vaast olej, plátno 64 ´ 92 cm 
9. Otakar Nejedlý Mort–Homme olej, plátno 71 ´ 100 cm 
10. Otakar Nejedlý Zákopy na Mort–Homme směrem k lesu Cumiéres olej, plátno 73 ´ 100 cm 
11. Otakar Nejedlý Michelbach – v pozadí Hartmannsweislerkopf olej, plátno 73 ´ 100 cm 
12. Vincenc Beneš Vouziers olej, plátno 73 ´ 92 cm 
13. Vincenc Beneš Chestres od Vouziers olej, plátno 72 ´ 102 cm 
14. Vincenc Beneš Belloy en Santerre – zámecká zahrada olej, plátno 73 ´ 92 cm 
15. Vincenc Beneš Belloy en Santerre – jabloňová alej plátno 73 ´ 92 cm 
16. Vincenc Beneš Silnice Arras – Souches – v pozadí Neuville olej, plátno 65 ´ 92 cm 
17. Vincenc Beneš Silnice Arras – Souches olej, plátno 65 ´ 92 cm 
18. Vincenc Beneš Kráter „Patricia“ – v pozadí výšina u Souches olej, plátno 65 ´ 92 cm 
19. Vincenc Beneš Chatancourt – v pozadí Bois de Cumíéres olej, plátno 73 ´ 100 cm 
     
     Výstavu uspořádala Rabasova gelérie v Rakovníku ve spolupráci s Vojenským muzeem v Praze.
     Katalog vydalo Okresní muzeum a galerie v Rakovníku. Autorka textu Dagmar Finková, CSc. Povoleno SKNV Praha pod. č. o 320000188. Náklad 200 kusů. Vytiskly Tiskařské závody n. p. Praha provoz 65 Beroun.