RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2316
Karel Liebscher
Rakovnicko
Rabasova galerie v Rakovníku
Malá síň RG
květen–červen 1988


Údolí Mže pod Zvíkovcem


Krajina u zastávky Lašovické


Rakovník – náměstí


Rakovník – brána východní
Karel Liebscher
narozen 23. 2. 1851 v Praze
zemřel 20. 4. 1906 v Praze
     Narodil se v rodině hospodářského úředníka, studoval na reálce v Mladé Boleslavi a architekturu na pražské technice. Pracoval jako asistent stavebního odboru. Ve třiceti letech musel pro zhoršení choroby opustiti zaměstnání. Lékaři mu doporučili častý pobyt v přírodě.
     Na cestách po venkově se vrátil ke své zálibě – kresbě a malbě. V kreslení se zdokonalil ve škole prof. Lichtenfelse ve Vídni (1883). Již v roce 1885 vystavil svoje práce na výstavě Krasoumné jednoty v Praze. Maloval v Istrii, prošel českým venkovem a navštívil i Bosnu a Hercegovinu. 1887 vystavuje znovu v Galerii Ruchu v Praze a zakládá soukromou malířskou školu. Vedle řady obrazů z cest uplatňuje své osobité kresby vynikající přeedevším přesným popisem zobrazovaných míst v časopisech a knižních ilustracích. Spoluúčastní se na ilustracích v knihách „Im fernen Osten“, „Die österreichisch–ungarische Monarchie in Wort und Bild“ (1894) „Čechy“ (1903) „Hrady, zámky a tvrze království Českého“ (1891), Holubova cestopisu z Jižní Afriky, a Štolbovy knihy o Americe. Podílel se na tvorbě dioramatu „Dobývání Prahy od Švédů 1648“ na jubilejní výstavě 1891. Prováděl výzdobu schodiště Městského muzea v Praze. V roce 1889 vystavuje v Kutné Hoře se svým bratrem Adolfem s nímž spolupracoval především na rozsáhlých ilustračních zakázkách.

1.  K-1 Rakovník, Starý dům na náměstí lavír. tuš, kartón kruh průměr 18 cm 
2.  K-2 Rakovník, Ulička vedoucí k severní bráně lavír. tuš, kartón 21 ´ 13 cm 
3.  K-3 Rakovník, Zvonice na hřbitově lavír. tuš, perokresba, kartón 17 ´ 25,6 cm 
4.  K-4 Rakovník, Chrám ze strany východní perokresba tuší, kartón 22 ´ 16 cm 
5.  K-5 Rakovník, Mariánský sloup perokresba tuší, kartón 23,5 ´ 13,5 cm 
6.  K-6 Rakovník, Brána východní lavír. tuš, perokresba, kartón 27 ´ 20 cm 
7.  K-7 Kostelík sv. Jiljí v Rakovníku lavírovaná tuš, kartón 17,2 ´ 28,3 cm 
8.  K-8 Rakovník – u východní brány lavír. tuš, perokresba, kartón 19 ´ 26 cm 
9.  K-9 Rakovník náměstí lavír. tuš, perokresba, běloba, kartón 22 ´ 32 cm 
10.  K-10 Rakovník lavír. tuš, perokresba, běloba, kartón 21,5 ´ 33 cm 
11.  K-23 Ústí Javornice do Mže lavír. tuš, běloba, kartón 20 ´ 33 cm 
12.  K-27 Klíčavské údolí, Myslivna „Na Markytě“ lavír. tuš kruh průměr 20 cm 
13.  K-30 Rakovník, zbytky hradeb lavír, tuš, běloba, kartón 18 ´ 22 cm 
14.  K-32 Krajima u zastávky Lašovické lavír. tuš, perokresba, běloba, kartón 18 ´ 26,8 cm 
15.  K-33 Údolí Mže pod Zvíkovcem lavír. tuš, běloba, kartón 21,3 ´ 30 cm 
16.  K-34 Strže v okolí Senomat lavír. tuš, běloba, kartón 20,8 ´ 30,2 cm 
17.  K-11 Jivno lavír. tuš, kartón 17,5 ´ 23,5 cm 
18.  K-12 Křivoklát, věž „Huderka“ lavír. tuš, perokresba, rastrový papír 14 ´ 19,5 cm 
19.  K-13 Rakovník – zbytky hradeb a bašt lavír. tuš, běloba, kartón 15,7 ´ 22,6 cm 
20.  K-14 Křivoklát, Malá bašta (opravená) lavír. tuš, běloba, kartón 18 ´ 11 cm 
21.  K-15 Rakovník, střílny no bráně lavír. tuš, běloba, kartón 12,6 ´ 18,7 cm 
22.  K-16 Křivoklát, okno v paláci nad 2. branou lavír. tuš, tužka, běloba na fotografii 18,5 ´ 12,2 cm 
23.  K-17 Křivoklát, znak nad 1. bránou lavír. tuš, fotografie 21,6 ´ 17,5 cm 
24.  K-18 Krušovice (okolí Rakavníka) lavír. tuš, běloba, kartón 17 ´ 23,9 cm 
25.  K-19 Křivoklát, západní část 1. nádvoří s Huderkou lavír. tuš, běloba, kartón 15,7 ´ 16,3 cm 
26.  K-20 Křivoklát, partie z 1. dvora tužka, lavír. tuš, inkoust na rastr. papíře 23 ´ 13 cm 
27.  K-21 Křivoklát, běloba lavír. tuš, kartón 18 ´ 22 cm 
28.  K-22 Krakovec – brána lavír. tuš, běloba, kartón 27,7 ´ 19 cm 
29.  K-24 Křivoklát, okno lavírovaná tuš, běloba, tužka, kartón 23,2 ´ 18 cm 
30.  K-25 Pražská brána v Rakovníku lavír. tuš, kartón 25 ´ 18,2 cm 
31.  K-26 Krakovec od severu lavír. tuš, kartón 21 ´ 27 cm 
32.  K-28 Křivoklát – druhá brána lavír. tuš, běloba, kartón 21,8 ´ 27,2 cm 
33.  K-29 Křivoklát, motiv z hradeb u Huderky lavír. tuš, běloba, rastrový papír 27,7 ´ 20,3 cm 
34.  K-31 Tvrziště na Bránově v okolí Křivoklátu tuš, inkoust, bělaba, kartón 22,1 ´ 18,7 cm 
35.  K-35 Krakovec, jižní část hradu se zbytky ozdobného arkýře tuš, běloba, kartón 22,5 ´ 27,3 cm 
36.  Křivoklát, na hradbách u Huderky tužka, perokresba, rastr. papír 22,8 ´ 17,1 cm 
č. 1–16 Ilustrace ke knize: A. Jirásek a kol., Čechy, díl 11., vyd. J. Otto, Praha, 1903
č. 17–36 Ilustrace ke knize: Aug. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl 8., vyd. F. Šimáček, Praha, 1891
     
     Katalog vydalo Okresní muzeum a galerie v Rakovníku
     Náklad 200 výtisků. Autor textu V. Zoubek
     Povoleno SKNV Praha pod č. o 32 000 3688
     Vytiskly Tiskařské závody n. p. Praha, provoz 65 Beroun – 4714 88.