RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK94
Karel Souček
Krajiny z Hřebečníků
Rabasova galerie v Rakovníku
Malá síň RG
18. prosince 1988–konec února 1989
vernisáž 18. prosince 1988 v 10.00 h
     Národní umělec Karel Souček je spojován s Kladnem. Jeho malířské dílo skutečně vyrostlo z atmosféry rodného města. Maloval obrazy ulic, pasáží, obchodů a dílen, dělnických hospod, čekáren a nádraží plné rušného života a lidského hemžení. Připomínají se i motivy z cest po evropských metropolích ale v publikovaných úvahách téměř zanikají informace o jeho stycích s krajinou a lidmi v našem regionu. Domnívám se přesto, že i rakovnicko mělo v životě a práci Karla Součka určitý význam.
     Narodil se 16. září 1915 v Kročehlavech, ale jeho rodiče přišli do Kladna z Otročíněvsi z rakovnického okresu. Měl příbuzné na křivoklátsku a dokonce až v Pavlíkově. Od dětství je navštěvoval a v romantické krajině okolo řeky trávil každé prázdniny.
     Na začátku padesátých let musel odejít z místa asistenta profesora Vlastimila Rady na pražské Akademii, tehdy se mu pokusil pomoci Václav Rabas. Obstaral mu zaměstnání v Rakovníku, a tak se stal na čas profesorem výtvarné výchovy na střední všeobecně vzdělávací škole. Každodenní cesty vlakem z Kladna inspirovaly jeho pozdější kompozice „Mateřství“. Namaloval je podle záznamů z čekárny přestupní stanice v Lužné.
     Od roku 1958 jezdil pravidelně do chaty na břehu Berounky proti Týřovu. Vybudoval si tam letní ateliér. Do obrazů, které v něm maloval pomalu vstupuje okolní necivilizovaná krajina. Motivy skal se objevovaly v pozadí příběhů Quijotovského cyklu. Týřovická a potom i Hřebečnická krajina naplňovala častěji i samostatné studie. Do Hřebečníků se stěhoval roku 1973. Nechal si upravit starý barokní ovčín, kde mohl vytvářet i velmi rozměrné kompozice. Žil tu téměř trvale, pokud mu to dovolovala škola, od roku 1958 vedl ateliér na akademii výtvarných umění v Praze, a funkce předsedy Svazu českých výtvarných umělců.
     Tenkrát jsme ho mohli znovu potkávat v Rakovníku. Zastavoval se tu, procházel kolem náměstí… Málo kdo si však uvědomoval, že potkává jednoho z největších českých umělců naší doby. Nikdy ve městě nevystavoval. První výstavu uspořádala Rabasova galérie v lednu 1983 až po jeho smrti.
Václav Zoubek

     Katalog vydalo Okresní muzeum a galerie v Rakovniku v nákladu 200 výtisků. Autoři: textu V. Zoubek, fotografií P. Paul a repro J. Krejčí. Povoleno SKNV Praha pod č. o 320 011 488.
     Vytiskly Tiskařské závody n. p. Praha, provoz 64 Rakovnik.