RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK18
Karel Boháček
figurální kresby
Rabasova galerie v Rakovníku
Malá síň RG
14. května–červen 1989
vernisáž 14. května 1989 v 10.00 h


     Obrazy Karla Boháčka jsou zvláštní; plochá krajina, těměř všude pole. Jen tu a tam je v mocných vrstvách písčité půdy vyplavená strž, a někde zvětralé pískovcové skalky. Řídké selské lesíky tečkují po stráních podivné ornamenty. Je to jednoduchá neromantická krajina a stejně prostí lidé při žních, při práci v zahradách, v lese a na bramborových polích.
     Svět umělce, který měl na vybranou a volil návrat do svého rodiště. Zvolil si osud opomíjeného, život chalupníka a předčasnou smrt. Není sice tak často na očích veřejnosti jako jeho vrstevníci, nevryl se do paměti jako oni svým zralým dílem, to nemohl již vytvořit. Zůstává především pověst o jeho inspirativním uměleckém postoji v převratné době, kdy vrcholil boj o naši politickou, národní emancipaci v narůstající krizi vedoucí k světové válce a vlně socialistických revolucí.
     V prvním desetiletí našeho století, když přišel studovat na Akademii do Prahy se naše kultura otevírá všem myšlenkovým proudům východu, severu i západu Evropy. Základním požadavkem bylo i přes zavazující úkol dovršení národně obrozeneckých snah, rozloučit se s minulostí, pracovat nově a jinak. Umění hledalo nové prameny. Nově se zhodnotily podněty exotických mimoevropských kultur, primitivní formy lidového tvoření, nové metody otevřely cestu k dosud nevyužitým hloubkám lidského podvědomí. Vedle sebe se rozvíjí internacionální secese a doznívá impresionismus, mládež prochází lekcí severského expresionismu a nadšeně přijímá francouzský kubismus, stále velmi silné je symbolistické hnutí a pod vlivem obnovovaných romantických nálad odchází hledat novou náplň své tvorby v těsném kontaktu s přírodou a lidmi na venkově další pokolení umělců.
     K. Boháček, V. Rabas, V. Rada, V. Sedláček a další, kteří vytvořili jádro obrozené Umělecké Besedy čerpali ze života venkova programově. Potom co jejich úsilí dostalo sociální přízvuk, stalo se jedním z určujících prvků celé naší kultury nejméně až do padesátých let.
     Nejpřitažlivější částí Boháčkova díla jsou pastelové krajiny z posledních let života. Figurální kompozice jsou charakteristické pro rané období a dobu těsně po válce kdy na něho silně doléhaly existenční a zdravotní obtíže. Na slibný rozběh před válkou po letech v zákopech a lazaretech na frontě obtížně navazoval. Byla to léta pochyb a hledání. V podstatě žánrové scény se pokoušel zatížit hlubším symbolickým obsahem. Velkoryse komponované a barevně jemné obrazy nezapřou poučení J. Preislerem. Jsou však „selsky“ prosté. Již v době svého vzniku byly víc než pouhý příslib a dodnes jsou hodnotnou součástí naší výtvarné kultury.

1.  O-510 Smrtka ol., pl. 46 ´ 55 cm (1925)
2.  O-835 Žně temp., pap. 35 ´ 49 cm (1922)
3.  O-1274 Tři ženy v krajině pastel, pap. 42 ´ 42 cm 
4.  K-85 Tři dívky v lese akv., pap. 35,3 ´ 42,5 cm (1918)
5.  K-1123 V lese akv., pap. 20 ´ 27 cm 
6.  K-1132 Žena v šátku pastel, pap. 32 ´ 23,7 cm 
7.  K-1135 Česající se žena akv., pap. 20,3 ´ 15,8 cm 
8.  K-1145 Řezání janovce akv., pap. 8,5 ´ 10,2 cm 
9.  K-1146 Lámání kamene akv., pap. 23,5 ´ 19 cm 
10.  K-1167 Na bramborách křída, pap. 18,5 ´ 22,5 cm 
11.  K-1170 Na bramborách křída, pap. 18,5 ´ 22,5 cm 
12.  K-1177 Na bramborách křída, pap. 18,5 ´ 22,5 cm 
13.  K-1172 Na bramborách křída, pap. 18,5 ´ 22,5 cm 
14.  K-1197 Na bramborách křída, pap. 18,5 ´ 22,5 cm 
15.  K-1182 Ženy v zahradě křída, pap. 15 ´ 20 cm 
16.  K-1183 Ženy v zahradě křída, pap. 15 ´ 20 cm 
17.  K-1184 V lese křída, pap. 18,5 ´ 22,5 cm 
18.  K-1193 Přátelství uhel, pap. 45,5 ´ 58 cm 
19.  K-1184 Žně uhel, pap. 45 ´ 58 cm 
20.  K-1230 Ležící děvče tužka, pap. 8,3 ´ 10,2 cm 
21.  K-1231 Odpočívající dívky tužka, pap. 8,3 ´ 10,2 cm 
22.  K-1268 Tři dívky komb. tech., pap. 35 ´ 43 cm 
     
     Všechna díla jsou zapůjčena z majetku Středočeské galérie v Praze.
     
     Katalog vydalo Okresní muzeum a galérie v Rakovníku v nákladu 200 výtisků, autor textu V. Zoubek, fotografie H. Jarošová. Povoleno SKNV v Praze – o 320 003 989.
     Vytiskly Tiskařské závody n. p. Rakovník