RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK3399
Oldřich Koníček
Z italských bojišť
Rabasova galerie v Rakovníku
Vojenské muzeum v Praze
Malá síň RG
červen–konec července 1990


San donna, rozbité domy


Nervesa na Piavě


Altissimo Corona del Bess


Nervesa, celkový pohled
     Malíř Oldřich Koníček patřil k stoupencům francouzské poimpresionistické školy, jejíž umělecké ideály dokázal vlastní cestou aplikovat do českého výtvarného umění. Narodil se v Kutné Hoře dne 12. 10. 1886. Malířství studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Vlaho Bukovace a Rudolfa Ottenfelda v letech 1907–1912. Poprvé vystavoval v roce 1906 v Praze, kde jeho obrazy vzbudily velkou pozornost veřejnosti. Výjimečně byl proto ještě jako žák Akademie přijat v roce 1909 za člena výtvarného odboru Umělecké besedy a o rok pozděj dokonce i za člena Spolku výtvarných umělců Mánes.
     Umělecký vývoj malíře na čas přervala první světová válka. O. Koníček musel narukovat v roce 1914 do rakouské armády a čtyři roky pak prožil jako důstojník na italské frontě. V roce 1919 byl společně s profesorem Akademie výtvarných umění Ladislavem Šímou vyslán MNO ČSR do Itálie, aby zde výtvarně zachytil místa bojů čs. legionářů. Výsledkem jeho cesty bylo jednačtyřicet obrazů tvořících cyklus „Z italských bojišť“. Cyklus byl poprvé a naposled vystaven v roce 1920 v pražském Belvederu společně s díly jiných čs. malířů pod názvem „Výstava bojišť“, která nebyla tehdy příliš úspěšná. Obsahovala totiž obrazy se stejnými náměty prodchnutými společnými pocity smutku nad krajinami a lidskými osudy zničenými nesmyslnou a krvavou válkou za cizí zájmy. K neúspěchu výstavy navíc přispěla skutečnost, že čs. veřejnost neprojevovala tenkrát velký zájem o vzpomínky na válečné události, neboť je měla ještě příliš v živé paměti, a proto se snažila na ně spíše zapomenout a věnovala se raději budování nové samostatné republiky.
     I přes neúspěch výstavy se O. Koníček plně zapojil do výtvarného života v Československu. Podnikl řadu úspěšných studijních cest na Slovensko, do Jugoslávie, Anglie a několikrát do Francie. Vystavoval pravidelně samostatně nebo společně se členy spolku Výtvarných umělců Mánes doma i v zahraničí. Jeho malířská tvorba byla vysoce hodnocena dobovými výtvarnými kritiky u nás i v zahraničí. Avšak dne 17. 7. 1932 ukončila v Žehušicích u Nymburka náhlá smrt tvořivou činnost nadaného malíře.
     Posmrtné výstavy z děl malíře byly uspořádány v letech 1937, 1948 a 1942. Potom nastala více než třicetiletá odmlka a teprve v roce 1973 v Kutné Hoře a v roce 1976 v Praze byl znovu připomenut výtvarný odkaz O. Koníčka soubornými výstavami z jeho celoživotního díla. Do žádné z těchto výstov však nebyly zařazeny jeho obrazy z cyklu „Z italských bojišť“.
     Čas naproti tomu ukázal, že díla malířů bojišť čs. legionářů za první světové války, jako byli A. Zeyer, V. Beneš, O. Nejedlý a dalších, byla po dlouhou dobu nespravedlivě podceňována. Svědčí o tom výstavy posledních let, kdy právě tato část jejich tvorby vzbuzuje zájem široké veřejnosti i výtvarných kritiků.
     Současná výstava Oldřicha Koníčka je ukázkou vybraných děl z cyklu „Z italských bojišť“. Navazuje tak na společné akce. Galerie V. Rabase v Rakovníku a Vojenského muzea v Praze, směřující k znovuobjevování zapomenutých děl těchto malířů. Obrazy jsou ve správě Vojenského muzea, které je převzalo po bývalém Památníku osvobození v Praze. Jeden obraz z tohoto cyklu věnoval Památník osvobození v roce 1936 Muzeu invalidů v Paříži a devět dalších zcizili němečtí okupanti za druhé světové války, takže cyklus obsahuje pouze jednatřicet obrazů.
Dagmar Finková, CSc.

1.  MONTE DI VAL BELLA, CELKOVÝ POHLED olej plátno 116 ´ 136 cm Značeno vpravo dole: Old. Koníček 1919. (XII-8146)
2.  BOCCA DI NAVENE, EL CANALETTO olej, plátno 100 ´ 113,5 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 1919. (XII-8204)
3.  CESTA NA MONTE DI VAL BELLA olej, plátno 100 ´ 114 cm Značeno vpravo dole: Old. Koníček 1919. (XII-8205)
4.  SAN DONNA DI PIAVE olej, plátno 100,5 ´ 113,5 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 1919. (XII-8206)
5.  BRENTONICO, POHLED NA CORONA DELL BESS olej, plátno 100 ´ 114 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 1919. (XII-8209)
6.  BOCCA DI NAVENE, ALTISSIMO olej, plátno 100 ´ 113,5 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 1919. (XII-8210)
7.  VAL BELLA, VOJENSKÝ HŘBITOV olej, plátno 100 ´ 113 cm Značeno vpravo dole: Old. Koníček 1919. (XII-8211)
8.  POHLED NA RIVU KÓTY 904 olej, plátno 100 ´ 113 cm Značeno dole uprostřed: Old. Koníček 1919. (XII-8212)
9.  SASSO SEGO olej, plátno 100 ´ 113,5 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 1919 (XII-8213)
10.  SAN DONNA DI PIAVE, HLAVNÍ ULICE olej, plátno 100 ´ 113 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 1919. (XII-8214)
11.  ABADIA DI NERVESA olej, plátno 113,5 ´ 100 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 1919. (XII-8216)
12.  NEVERSA NA PIAVĚ olej, plátno 100 ´ 113,5 cm Značeno vpravo dole: Old. Koníček 1919. (XII-8217)
13.  ALTISSIMO CORONA DEL BESS olej, plátno 73 ´ 83 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 1919. (XII-8225)
14.  KÓTA 904, UBIKACE NA SASSO SEGO olej, plátno 73 ´ 83 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 19 (XII-8227)
15.  CIMA TRE PEZZI olej, plátno 73 ´ 83 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 19 (XII-8226)
16.  CORTELAZZO olej, plátno 73 ´ 83 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 19 (XII-8229)
17.  CAVA ZUCCERINA DELLA PIAVE olej, plátno 55 ´ 65 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 19 (XII-8232)
18.  CESTA NA MONTE DI VAL BELLA olej, plátno 56 ´ 66 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 19 (XII-8233)
19.  NERVESA, VILLA BERTI olej, plátno 56 ´ 66 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 19 (XII-8234)
20.  SAN DONNA, ROZBITÉ DOMY olej, plátno 56,5 ´ 66 cm Značeno vpravo dole: Old. Koníček 19 (XII-8236)
21.  CAVA ZUCCERINA olej, plátno 56 ´ 66 cm Značeno vpravo nahoře: Old. Koníček 19 (XII8236)
22.  COLL DI ROSSO, CELKOVÝ POHLED olej, plátno 65,5 ´ 56 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 19 (XII-8268)
23.  PASSARELLO DELLA PIAVE olej, plátno 56,5 ´ 66 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 19 (XII-8239)
24.  PŘECHOD PŘES PIAVU U NERVESY olej, plátno 73 ´ 83 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 1919 (XII-10482)
25.  NERVESA, CELKOVÝ POHLED olej, plátno 73 ´ 63 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 19 (XII-10483)
26.  NERVESA NA PIAVĚ olej, plátno 71 ´ 83 cm Značeno vpravo dole: Old. Koníček 1919 Nervesa. (XII-10484)
27.  NERVESA PŘECHOD PŘES PIAVU olej, plátno 73,5 ´ 63 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 1919, (XII-10485)
28.  BRENTONICO, UBIKACE LEGIONÁŘŮ olej plátno 73 ´ 83 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 1919 (XII-10486)
29.  NERVESA, ROZBITÉ DOMY olej, plátno 73 ´ 83 cm Značeno vpravo dole: Old. Koníček 19 (XII-10487)
30.  CIMA TRE PEZZI olej, plátno 73 ´ 83 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 1919 (XII-10488)
31.  NERVESA NA PIAVĚ, VILLA BERTI olej, plátno 73 ´ 83 cm Značeno vlevo dole: Old. Koníček 19 (XII-10489)
32.  GARDSKÉ JEZERO olej, plátno 100 ´ 113 cm (1743)
33.  VAL BELLA. HŘBITOV LEGIONÁŘŮ olej, plátno 100 ´ 114 cm (1740)
34.  SASSO SEGO. POHLED NA KÓTU 703 olej, plátno 100 ´ 113 cm (1748)
35.  BOCCA DI NAVANE, POHLED NA MONTE BALLDO olej, plátno 100 ´ 113 cm (1751)
36.  BRENTONICO olej, plátno 73 ´ 83 cm (1757)
37.  SAMOTA U NERVESY NA PIAVĚ olej, plátno 73 ´ 83 cm (1763)
38.  KÓTA 904, ZÁKOPY olej, plátno 73 ´ 83 cm (1764)
39.  VAL BELLA. CAVERNY olej, plátno 72 ´ 83 cm (1771)
40.  VAL BELLA, POHLED NA COL DELL ROSSO olej, plátno 55 ´ 65 cm (1774)
41.  SOLDIROSSO olej, plátno 56 ´ 66 cm (1776)
č. 32–40 Obrazy zcizené v období okupace
č. 41 Obraz darovaný Památníkem osvobození Muzeu invalidů v Paříži
     
     Katalog vydalo Okresní muzeum a galérie v Rakovníku v nákladu 200 výtisků. Autorka textu Dagmar Finková.
     Tisk: Polygrafický průmysl Praha s. p. Tiskařské závody, sdružený podnik provoz 64 Rakovník.