RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK3786
Josef Jaroslav Král
obrazy a kresby z rakovnických sbírek
Rabasova galerie v Rakovníku
Malá síň RG
březen–květen 1991


Rakovník, 11. 10. 1908


Kamenná ulice v Rakovníku


Rakovník, 23. 10. 1908


Rakovník, 9. 10. 1908


Rakovník – vchod do bývalého města židovského, 17. 10. 1908


Rakovník, Grieblovna, 12. 10. 1908
     Soubor obrazů a kreseb Josefa Krále chovaný ve sbírkách Rabaaovy galérie a v inventáři rakovnické radnice dokládá charakter a úroveň jeho tvorby v nejranějším i zralém období. O rozdělení souboru na dvě části se ví málo. Pravděpodobně získal část odkazu Okresní osvětový sbor a věnoval jej městu. Na radnici použili část sbírky k výzdobě kanceláří a zbytek obrazů odvezli do městského muzea. Tím se stalo, že části stejného cyklu obrazů jsou uloženy na obou místech. Po vzniku galérie obrazy uložené v muzeu byly předány galérii, ostatní obrazy zůstaly na radnici.
     Nejstarší cyklus pohledů na významné památky Rakovníka vznikl roku 1894. Drobné kvaše namaloval Král jako sedmnáctiletý student. V těchto kvaších je pouze pečlivý přepis viděného, přesný v proporcích a jen delikátní tlumený kolorit zjemňuje nepříjemně suchou strohost školských kompozic.
     O jeho nevšedním nadání svědčí obraz z r. 1899 – scéna romantického zákoutí z rakovnického židovského města oživená motivy děvčátka v růžových šatečkách a zdůrazněným detailem pouliční lampy v předním plánu. Z obrazů z tohoto údobí lze vyčíst, jak si již před vstupem do krajinářské speciálky J. Mařáka osvojil základní dovednosti i zlozvyky malířského řemesla.
     Z vrcholu tvůrčí dráhy jsou na výstavě zastoupeny všechny malířské techniky, které používal: oleje, kresby tužkou i pastel. Kresby tužkou z roku 1908 označoval vždy přesným datem. Cyklus kreseb zachycující mizející zákoutí asanovaného Starého Města pražského nakreslil v srpnu a v září. V říjnu pokračoval v Rakovníku, kde navštěvoval stará známá místa, aby zachytil romantickou malebnost rozpadající se čtvrti pod Vysokou branou. Tyto bravurní kresby vyvolávají ještě dnes sentimentální pocity a nálady.
     V malbách ještě více využíval metody soudobé akademické produkce náladových krajinářských kompozic. Měl zálibu ve večerním nebo nočním osvětlení scén a některé obrazy působí přízračně. Tyto náměty jakoby odrážely tragické pocity malířovy duše rozbíjené nemocí.

     Učiteli na dívčí škole v Rakovníku Josefu Královi a jeho ženě Františce se dvacátého pátého května 1877 narodil syn, kterého pokřtili po otci také Josef. Otec hned na počátku osmdesátých let zemřel, i když byl velmi mladý, sotva pětatřicetiletý, a o malého Jožu a jeho sestru Růženu dál pečovala matka. Ve společnosti těch dvou žen vyrostl a prožil celý svůj krátký život.
     Josef vystudoval reálku v Rakovníku (1889–1894) a po krátké přípravě na uměleckoprůmyslové škole v Praze (1894–1895) byl přijat k řádnému studiu do speciální krajinářské školy Julia Mařáka na pražské akademii (asi 1898). Po profesorově smrti přešel s většinou žáků speciálky k profesoru Rudolfovi z Ottenfeldu. U něho roku 1904 se spolužáky Bubeníčkem, Štolovským, Šetelíkem a dalšími absolvoval.
     Čekala ho oslnivá kariéra uznávaného umělce. Pravidelně byl zván na vybrané oficíální výstavy Krasoumné jednoty, Umělecké besedy nebo Jednoty umělců výtvarných. Ze studijních cest po Německu a Francii přivážel drabné kresby, které publikovala Zlatá Praha a další oblíbené časopisy. Stačil připravit i dvě samostatné výstavy 1906 ve svém ateliéru a 1909 v Rudolfinu.
     Všechny naděje však ukončily první příznaky duševní choroby. Od roku 1909 pracuje stále méně. Zdravotní a také existenční potíže ho nutí k návratu domů do Rakovníka. Rakovnický pobyt zahájil rozsáhlou výstavou téměř dvou set obrazů a kreseb ve třech třídách dívčí školy. Výstavu uspořádal Okresní vzdělávací sbor a městská rada v srpnu a září roku 1912. Královi si koupili domek „na Krétě“ v naději, že zde bude moci malíř v klidu pracovat. Konec ale přichází neodvratitelně. Během následujícícho roku byl zbaven svéprávnosti a dostal se na pokraj bídy.
     Zemřel 19. února 1914 a je pochován na rakovnickém hřbitově.
     
1.  K-37 Rakovník, Kamenná ulice papír, tužka 36 ´ 27 cm 26. 10. 1908
2.  K-38 Rakovník, Pražská brána karton, kvaš 47 ´ 35 cm 1894
3.  K-39 Rakovník, Vchod do bývalého města židovského papír, tužka 25 ´ 36 cm 17. 10. 1908
4.  K-40 Rakovník papír, tužka 36 ´ 25 cm 23. 10. 1908
5.  K-41 Rakovník papír, tužka 25 ´ 36 cm 9. 10. 1908
6.  K-42 Rakovník papír, tužka 25 ´ 36 cm 11. 10. 1908
7.  K-43 Rakovník, Grieblovna papír, tužka 36 ´ 25 cm 12. 10. 1908
8.  K-44 Rakovník, Vysoká brána karton, kvaš 49 ´ 32 cm 1894
9.  K-45 Rakovník, Kaple sv. Jana karton, kvaš 48 ´ 34 cm 1894
10.  K-46 Rakovník karton, kvaš, perokresba tuší 34 ´ 50 cm 1894
11.  K-47 Rakovník, Židovská škola karton, kvaš 40 ´ 46 cm 
12.  K-48 Rakovník, Vinohrady karton, kvaš 48 ´ 35 cm 1894
13.  K-49 Rakovník, Sv. Jiljí karton, kvaš 32 ´ 46 cm 1894
14.  K-50 Rakovník, Panský mlýn karton, kvaš 35 ´ 48 cm 1894
15.  K-51 Rakovník, Hřbitovní zvonice karton, kvaš 50 ´ 39 cm 1894
16.  K-52 Rakovník, Zvonice karton, kvaš 44 ´ 34 cm 1894
17.  K-53 Chalupa karton, kvaš 30 ´ 48 cm 1894
18.  K-54 Praha III, Velkopřevorské náměstí papír, tužka 30 ´ 24 cm 6. 8. 1908
19.  K-55 Asanace na Mariánském náměstí papír, tužka 36 ´ 25 cm 6. 9 1908
20.  K-56 Praha I, Na Malém náměstí papír, tužka 31 ´ 25 cm 27. 8. 1908
21.  K-57 Praha III, Letenská ul. papír, tužka, běloba 31 ´ 24 cm 18. 8. 1908
22.  K-58 Praha III, Pavelská ul. papír, běloba, tužka 31 ´ 24 cm 19. 8. 1908
23.  K-59 Bourání ulice Platnéřská papír, tužka 24 ´ 30 cm 20. 8. 1908
24.  K-60 Pohled na Rakovník papír, kvaš, lavírka 25 ´ 34 cm 1. 9. 1895
25.  K-61 Rakovník Pražská brána papír, kresba tuší 25 ´ 34 cm 4. 9. 1895
26.  O-101 Zima I. olej, karton 17 ´ 25 cm 1908
27.  O-102 Zima II. olej, karton 17 ´ 25 cm 1908
28.  O-103 Přístav olej, karton 16,5 ´ 25 cm 1908
29.  O-104 Zima III. olej, karton 17 ´ 25 cm 1908
30.  O-105 Topoly olej, plátno 185 ´ 110 cm 1904
31.  O-106 Topoly v noci olej, plátno 100 ´ 135 cm 1908
32.  O-107 Baruščina chaloupka olej, karton 66 ´ 49 cm 1898
33.  O-108 Měsíc nad Novým rybníkem pastel, karton 69 ´ 77 cm 1908
34.  Zvonice akvarel, papír 45 ´ 28 cm 1895
35.  Vysoká brána akvarel, papír 45 ´ 28 cm 1895
36.  Rakovník v květnu akvarel, papír 29 ´ 45 cm 1895
37.  Zahradní zátiší olej, plátno 85 ´ 110 cm 1897
38.  Lesní zátiší olej, plátno 85 ´ 110 cm 1897
č. 1–33 Obrazy a kresby majetku Rabasovy galérie.
č. 34–38 Obrazy a kresby z majetku rakovnické radnice.