RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK3600
Vladimír Suchánek
grafika
Rabasova galerie v Rakovníku
Wintrova síň
15. prosince 1991–26. ledna 1992
vernisáž 15. prosince 1991 v 10.00 h

     V úvodu zahraje Jan Mukařovský na kytaru skladbu „Romance“ Václava Matějky


Julietta


Krásná neznámá
     Moderní česká grafika patří se svou téměř již stoletou historií k nejvýznamějším oblastem naší výtvarné kultury. Nepřetržitá řada několika generací grafiků, většinou významných uměleckých osobností, jimž byla společná bohatá tvůrčí invence, široká škála výtvarných názorů a v neposlední řadě také vynikající technické a řemeslné zpracování, přinesla české grafice evropskou proslulost. Tyto bohaté tradice úspěšně rozvíjejí i naši současní grafikové, mezi nimiž zaujímá významné postavení také Vladimír Suchánek. Vladimír Suchánek se narodil 12. února 1933 v Novém Městě nad Metují. Výtvarná studia absolvoval nejprve na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze (1952–1954) u profesorů Cyrila Boudy, Martina Salcmana a Karla Lidického, odtud pak přešel na Akademii výtvarných umění, do grafického ateliéru prof. Vladimíra Silovského, kde v letech 1954 až 1960 získal jak nezbytnou teoretickou průpravu, tak především dobré základy grafického řemesla. V násIedujících letech Vladimír Suchánek zkoušel nejrůznější techniky a jejich výrazové možnosti, vedle dřevořezů, kombinovaných hlubotiskových technik, lavírovaných kreseb a monotypů vytváří i první barevné litografie. Právě barevná litografie se nejlépe osvědčila jako prostředek pro vyjádření autorova záměru, a tak se během několika málo následujících let stala jeho nejpoužívanější technikou. Také Suchánkův výtvarný názor se postupně tříbil a ve druhé polovině šedesátých let vykrystalizoval ve svébytný a nezaměnitelný grafický projev. Náměty grafických listů Vladimíra Suchánka vycházejí ze snad nevyčerpatelných zdrojů jeho bohaté fantazie a lyrické básnické invence. Své myšlenky však autor nevyjadřuje zjednodušeně a přímočaře, nýbrž jsou jen napovězeny a záleží na citlivosti a vnímavosti každého diváka, jak je dotvoří ve své obrazotvornosti. Právě obsahová víceznačnost obestírá jednotlivé listy zvláštní osobitou atmosférou, tajemným napětím a vytváří působivé poetické asociace. Zvláštní postavení v Suchánkově grafické tvorbě zaujímají portréty a pocty významný m umělcům. Autorovi zde nejde o pouhé zobrazení fyziognomie, ale snaží se především vystihnout a výtvarně vyjádřit charakter umělecké tvorby portrétované osobnosti. Základním vyjadřovacím prostředkem Suchánkových litografií je virtuózní kresebná linka, často přecházející z pevného profilu tváře nebo postavy do improvizovaných volných obrysů. Kresbu kombinuje s lavírovanými barevnými plochami či skvrnami, v nichž využívá svých zkušeností z akvarelu a monotypu. Významná úloha přísluší také vytříbené, tlumené, velice kultivované barevnosti. I v přístupu k barvě se autorův projev vyvíjel: zpočátku měla pouze funkci kolorující, brzy se však stává přirozenou součástí výtvarné kompozice. A jak můžeme vidět zejména na listech ze současné tvorby, představuje dnes pro něj barva zcela svébytný výrazový prostředek. Vedle volných grafických listů jsou neodmyslitelnou součástí tvorby Vladimíra Suchánka také ilustrace k veršům českých i světových básníků a také drobná užitková grafika – ex libris a novoročenky. Má-li být výčet výtvané aktivity Vladimíra Suchánka úplný, musíme jej doplnit ještě o návrhy gobelínů, artprotisů, nástěnných maleb a keramických stěn. Vladimír Suchánek patří k významným osobnostem našeho současného výtvarného umění; svědčí o tom řada cen a čestných uznání, které získal na mnoha přehlídkách evropské a světové grafiky. Vedle pozorného seznámení s jeho dosavadním dílem bude jistě zajímavé sledovat také jeho další tvorbu.
Tomáš Rybička

     VLADIMÍR SUCHÁNEK se narodil 12. února 1933 v Novém Městě nad Metují, studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze v letech 1952–1954 (profesoři Č. Bouda, M. Salcman a K. Lidický) a grafickou speciálku profesora Vladimíra Silovského na Akademii výtvarných umění v Praze (1954–1960). Žije a pracuje v Praze.
     
Samostatné výstavy
     1957 Nové Město nad Metují
     1960 Mariánské Lázně
     1962 Aš, Plzeň
     1963 Mariánské Lázně
     1969 Praha, Galerie mladých
     1970 Liberec, Oblastní galerie
     1970 Nové Město nad Metují, Klub
     1970 Bratislava, Galerie mladých
     1973 Praha, Galerie Hollar
     1974 Amsterdam, Galerie T
     1975 Kaiserlautern, Galerie Röder
     1976 Antwerpen, Galerie Luka
     1976 Gent, Galerie YD
     1977 Varšava, Čsl. kulturní středisko
     1977 Praha, Československý spisovatel
     1978 Amsterdam, Galerie Hüstegge
     1978 Nové Město nad Metují, Klub
     1978 Chicago, Galerie Baruch
     1978 Solingen, Galerie Algermann
     1979 Erlangen, Kleine Galerie
     1979 Chrudim, Výstavní síň JKP
     1980 Olomouc, Muzeum
     1980 Bremen, Galerie Slavia
     1980 s'- Hertogenbosch, Galerie Hüstege
     1981 Zámek Kozel
     1981 Praha, Malá galerie Čs. spisovatel
     1981 Nürnberg, Galerie Groll
     1981 Berlin West, „Europaprojekt“
     1982 Dendermonde, Galerie Het Pand
     1982 Schelderode, Galerie Kunstforum
     1982 Rohenice, Kulturní dům
     1982 Berlin West, Kurfürstendam 212
     1983 Amsterdam, Rozengalerie
     1983 Erlangen, Galerie Hoffmann
     1983 Nové Město nad Metují, Kino 70
     1984 Bremen, Galerie Slavia
     1984 Mariánské Lázně, Kolonáda
     1984 s'- Hertogenbosch, Galerie Hüstege
     1984 Žamberk, Okresní muzeum
     1984 Třebíč, KVZ
     1984 Valašské Meziříčí, JKVZ
     1984 Frederikshavn, Kunstmuseum
     1985 Náchod, OGVU
     1985 Praha, Galerie Fronta
     1986 Leuven, Kunstgalerij Huize de jonge Jacob
     1986 Halmstad, Stadgalerie
     1986 Plzeň, Galerie Dílo
     1987 Berlin West, Galerie Türksteinweg
     1987 Prostějov, Muzeum Prostějovska
     1988 Aš, Městské muzeum
     1988 Rychnov nad Kněžnou, Orlická galerie
     1988 Sint Truiden, Tilburys Art Galerry
     1988 Bratislava, Kruh přátel české kultury
     1988 Praha, Výstavní síň SEMAFOR
     1989 Sokolov, Zámek
     1989 Ostrov nad Ohří, Galerie umění
     1989 Karlovy Vary, Galerie Purkyně
     1989 Hradec Hrálové, Galerie Na mostě
     1989 Den Haag, Galerie Nebti
     1989 Cheb, Galerie výtvarného umění
     1990 Františkovy Lázně, Městské muzeum
     1990 Hradec Králové, Galerie moderního umění
     1990 Přerov, Galerie Dílo
     1990 Praha, Diplomatic Club
     1990 Leiden, Galerie Propitia
     1991 Berlin, Galerie Türksteinweg
     1991 České Budějovice, Dům kultury
     1991 Buchlovice, Zámecká galerie
     1991 Rakovník, Rabasova galerie