RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2988
vzpomínkový večer
Ota Pavel
k 20. výročí úmrtí spisovatele
Rabasova galerie v Rakovníku
Klub dětí a mládeže v Rakovníku
Heroldova síň
31. března 1993 v 19.30 h
Beseda o životě a díle Oty Pavla s bratrem spisovatele Hugo Pavlem.