RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2375
Josef Čapek
knižní obálky
Rabasova galerie v Rakovníku
Památník národního písemnictví v Praze
Malá síň RG
září–říjen 1993
NAD KNIŽNÍMI OBÁLKAMI JOSEFA ČAPKA
     Aby vám Pámbu ruce zlatil
     jen za tu krásu, co tu po vás zbyla!
     Ne, takhle knížku neošatil
     snad nikdo od dob Dalimila
     jak vy, řezbáři plný dobroty,
     vy srdcem zakotvený do hmoty.
     
     Jak jste byl, pane, vždycky pilný
     a jak jste maně robil se zárukou.
     Je dobré, co vám vyšlo z dílny,
     ač kudlal jste to jen tak levou rukou
     ne v atelieru, spíš na schodech,
     v kuchyni, v redakci – a spěch a spěch.
     
     Z těch barev pranic nevychladlo,
     tvář brožur žhne dnes ještě upřímněji,
     i když malíře nenapadlo,
     že přečká ho ten otisk linoleí,
     ty drobné úvozy, spleť vrstevnic,
     ty rýhy vrzkavé, to skoro nic.
     
     Těm knížkám zůstal ponablílku
     zasněný básník, střídající dlátka,
     a ať prach sedl na ořízku,
     dál zpívá pták a nad děckem bdí matka,
     rozmarýn kvete, hvězdy září ti
     jak tenkráte před lety třicíti.
     
     Ty knížky nezestárly, ba ne,
     i když šly po všech antikvariátech,
     Ty knížky vetché, ohmatané,
     ty knížky s věčnou mízou v šatech,
     jež dodnes na nás svými obaly
     z všech regálů volají zpovzdálí.
     
     To jsou ty knížky, jimž dal přebal
     ten malíř–dětina, prostý jak chlapec,
     jenž přál si, aby ses knih nebál
     a obálky se lidem smály z kapes
     a vůbec, aby celý svět byl upřímný
     jak kousek linolea, v němž spí sny.
Vladimír Thiele

Knižní obálky Josefa Čapka, nátisky
1.  Augustus Muir – Třetí výstraha   
2.  Josef Dobrovolný – Frivolní milování   
3.  P. Mac-Orlan – Mezinárodní venuše   
4.  Rose Macaulay – Nebezpečná stáří   
5.  Čestmír Jeřábek – Lidumil na križi   
6.  Bernhard Kellermann – 9. listopad   
7.  Miroslav Rutte – Tvář pod maskou   
8.  Helena Čapková – Kolébka   
9.  Rachilde – Krvavá ironie   
10.  Charles – Louis Philippe – Čtyři příběhy o ubohé lásce   
11.  Helena Čapková – Malé děvče   
12.  Bratří Čapkové – Krakonošova zahrada   
13.  O. Theer – Výpravy k já   
14.  Josef Čapek – Lelio a pro delfína   
15.  Josef Čapek – Málo o mnohém   
16.  Lucian Fabre – Rabevel   
17.  L. Hémon – Hra na slepou bábu   
18.  Harvey Fergusson – Kapitol   
19.  Helena Čapková – O živé lásce   
20.  Emil Vachek – Pán světa   
21.  G. Lorimer – Jack Spurlock – Marnotratný syn   
22.  David Garnett – Člověk v zoologické zahradě   
23.  Josef Hora – Probuzení   
24.  G. Papini – Slova a krev   
25.  Karel Čapek – Věc Makropulos   
26.  Karel Čapek – Věc Makropulos   
27.  Adolf Hoffmeister – Obratník kozoroha   
28.  Sven Hedin – Z Pekingu do Moskvy   
29.  Karel Čapek – Krakatit   
30.  H. G. Wells – Bohorovní lidé   
31.  Fráňa Šrámek – Ostrov veliké lásky   
32.  Karel Čapek – Italské listy   
33.  Karel Čapek – Italské listy   
34.  David Garnett – Dáma v lišku   
35.  Francis Carco – Parta   
36.  Jules Romains – Kdosi umřel   
37.  Ot. Štorch – Marien – Ticho hlomozné   
38.  V. Martínek – Z Litvy a o Litvě   
39.  Karel Čapek – Anglické listy   
40.  Karel Čapek – Trapné povídky   
41.  Karel Čapek – Boží muka   
42.  Karel Čapek – Věc Makropulos   
43.  Karel Čapek – Věc Makropulos   
44.  Karel Čapek – O nejbližších věcech   
45.  Bratří Čapkové – Zářivé hlubiny