RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1799
výsledky mezinárodního sochařského sympózia
Džbán 1993
Rabasova galerie v Rakovníku
Wintrova síň
31. října–12. prosince 1993
vernisហ31. října 1993 v 10.00 h