RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1749
Václav Rabas
Obrázky z malířova domku v Krušovicích
Rabasova galerie v Rakovníku
Malá síň RG
7. listopadu–31. prosince 1993